Alumninotiser

Mats Boström, 47 år, är ny koncernchef på konsultbyrån Zacco med 500 anställda, som mest arbetar med materialrätt. Tidigare var han koncernchef i dataföretaget Epsilon. Däremellan hann han vara divisionschef i ÅF Technology. Han är civilingenjör från LTH och har två års studier i företagsekonomi.

Håkon Tjomsland är ny affärsområdeschef för NCC Construction Norge och samtidigt också medlem av NCC:s koncernledning. Tjomsland har sedan 2009 varit ansvarig för NCC:s nläggningsverksamhet i Norge, har examen från Oslo Ingeniørskole och LTH samt en MBA från Handelshøyskolen BI.

Björn Smedman leder från och med i år sitt eget företag Anyfi Networks i Malmö. Efter studier på LTH och spelutveckling i London samt konsultverksamhet på Sony Ericsson har han återgått till ett gammalt intresse för trådlösa nätverk. Idén är att fler ska kunna använda ledig kapacitet i befintliga trådlösa nätverk utan att behöva logga in. Företaget blev ”Årets uppstickare” i Sydsvenskan.

Carina Resare, 48 år, är den första kvinnliga chefen i Alfa Lavals centrum för utveckling av kompakta värmeväxlare. Hon är kemiingenjör från LTH och har jobbat på Alfa Laval i olika omgångar under 22 år. Under en period var hon chef för affärsområdet för petrokemi.

Gunnel Smedstad säljer skor till ryggskadade genom företaget Fysiologiska skor (före detta Masai Barefoot Technology, MBT, vars svenska del hon och maken köpte efter en konkurs). Samtidigt odlar hon tryffel i Skånska Tryffelkompaniet i Tjörnarp. Gunnel är civilingenjör M från LTH.

Bengt Jansson, 52, är ny vd i PERI Sverige AB. Jansson har en 25-årig erfarenhet från bygg- och betongbranschen. Han kommer närmast från Peab Fastighetsutveckling, där han varit regionchef. Jansson är civilingenjör (V) från LTH.

Lars Pontén, Uppsala, har fyllt 60 år. Han är civilingenjör i teknisk fysik vid LTH. Han har bl a varit verksam som programmerare, internationell projektledare, konsultchef men arbetar nu som systemarkitekt och konsult i den egna firman, med fokus på försvarslogistik. Han har elitorienterat i Lunds OK och friidrottat i IFK Lund och är nu ordförande i Svartbäcken-Tunabackar scoutkår.

Johan Holmstedt, 39 år från Lomma, är ny VD för Landskrona Energi AB från 1 november. Han kommer närmast kommer från Lunds Energikoncernen AB som VD för Kraftringen Produktion och har haft ett antal styrelse- och projektledaruppdrag inom branschen, bl a för Kraftvärmeforum Svensk Energi/Svensk Fjärrvärme. Han är civilingenjör (M) från LTH.

Martin Lundin, arkitekt från LTH, har tagits in i Schweiler Svenssons Arkitektkontors partnergrupp. Han leder nu arbetet med flera av kontorets största projekt, bl a Sickla Front, Akzo Nobels nya huvudkontor.

Otto Rydbeck, 35, är ny vice vd för Stockholm Corporate Finance. Han har arbetat där sedan 2007 och är civilingenjör (I) vid LTH.

Susanne Duval är styrelseordförande i Glumslövs skolas självförvaltning och projektsamordnare vid Spårvagnar i Skåne. Hon är civilingenjör (V) och har både arbetat (på Svenska Exportsrådet) och träffat sin make i Kanada. Nu planerar hon för spårvägar, miljöintresset har alltid funnits där.

Eskil Block avled i somras. Han var en person utanför ramarna. När LTH var nytt på 60-talet hade han en lektorstjänst här. Senare blev han vetenskapsjournalist vid SVT samtidigt som han arbetade för Försvarets Forskningsanstalt, FOA, där han bl a ägnade sig åt samhällsanalyser.

Helena Molin Valés har fått i uppdrag att leda den globala luft- och klimatkoalitionen CCAC (Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants). Hon är arkitekt från LTH och har under senare år lett den pågående globala kampanjen Making Cities Resilient i samarbete med Världsbanken.

Jens Bergensten, 34, känd som en av nyckelfigurerna (chefsdesigner) bakom spelsuccén Minecraft, började sina studier med datateknik på Campus Helsingborg och följde upp på LTH i Lund. Nu är han anställd av spelföretaget Mojang.

Christer Ljungberg är en trafikforskare från LTH som 1987 startade en konsultfirma i Lund för att för att fler av forskningens rön om trafiksäkerhet skulle komma ut i praktiken. Företaget har sedan vuxit till 90 anställda och tre kontor, de andra i Stockholm och Göteborg. Var tredje anställd har forskarbakgrund! Största bolaget är Trivector Traffic, som utgör halva verksamheten, men det finns tre till.

Christer Larsson, 60 år, är chef för stadsbyggnadskontoret i Malmö och av tidningen Rum rankad som nummer 15 på en lista över Sveriges mest inflytelserika personer inom design och arkitektur. Han utbildade sig till arkitekt vid LTH och på Konsthögskolan i Stockholm och har även arbetat på LTH och Chalmers som assistent. Han är ordförande i Nordic City Network och ordförande i juryn bakom Kirunas stadsflytt och senior advisor på Arkitekthögskolan i Lund.

Lena Steffner är samhällsbyggnadschef och stadsarkitekt i Nykvarn sedan 2012. Hon har svensk och amerikansk arkitektexamen och är doktor från LTH. Efter några år på arkitektkontor och tio år på stadsbyggnadskontoret i Uppsala började hon på Stockholms motsvarighet i slutet av 1990-talet. Hon var med om att, som hon säger, ”starta om” Kista, en utveckling som manifesterades med Kista science tower, 32 våningar högt.

Pär Hammarberg blir ny vd för danskägda konsultföretaget Cowi i Sverige fr o m mars 2014. Pär kommer från Sweco där han arbetat i 18 år som vd för dotterbolag i Central- och Östeuropa. Han är civilingenjör (V) från LTH.

Eva Dahlgren, nybakad civilingenjör (V) är trainee inom Svevias beläggningsdivision med placering i Eslöv och presenteras i tidningen På väg som en förebild i en ännu mycket manlig värld, anläggningsbranschen.

Carl Thelin, har blivit chef för en nybildad avdelning på Thyréns för kulturbyggnader i södra Sverige. Han är civilingenjör (V) från LTH och uppdraget är att leda en grupp konsulter som arbetar med byggnadsvård på bl a Visby Ringmur, Kalmar slott och Varbergs fästning. Carls egen karriär började med ett examensarbete om taket på Glimmingehus, vilket ledde till en doktorexamen på Chalmers.

Cecilia Jonkvist blir ny chef för affärsområdet Marknads- och Fastighetsanalys på företaget Centrumutveckling. Hon är tidigare etableringschef på Phone Family och har arbetat på Concent, som analyschef och kommersiell projektledare. Hon är lantmätare från LTH.

Peter Strand, 42 år, ny vd på fastighetsbolaget Victoria Park, tidigare vd på finans- och fastighetsbolaget Tribona. Han är civilingenjör (V) från LTH.

Sandra Gustavsson från Limhamn har utsetts till ny miljöchef i Trelleborg. Hon är kemiingenjör från LTH och har tidigare mest arbetat på Akzo Nobel.

Kerstin Gillsbro, 51 år, är sedan 2010 högsta chef för Jernhusen, som bl a äger landets järnvägsstationer. Hon är väg och vatteningenjör från LTH. Många av dessa stationer har sålts på senare år men ett 60-tal är kvar. Hon är också styrelseledamot i Stena Fastigheter och Balco och har tidigare haft ledande positioner i NCC. Hon är gift, har två barn och bor i Spånga.

Mathias Persson, 31 år och boende i Dalby, är nytillträdd avfallsingenjör i Sjöbo kommun. Han har läst ekosystemteknik vid LTH och kämpar nu för att lära sjöboborna återvinning.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06