Det mesta är bra men ge oss mer praktik!

Så tycker unga ingenjörer

Unga ingenjörer är nöjda med sitt yrkesval. Även om de kanske inte har hittat drömjobbet än känner de sig vara på väg dit. Ett generellt önskemål på utbildningarna de just gått
igenom är fler näringslivskontakter, inte minst gäller detta teknologer från LTH.

Detta var en av slutsatserna i en undersökning som bransch- och arbetsgivarorganisationen
Teknikföretagen presenterade på LTH i slutet av oktober.

Bakom TF står 3.500 företag i tillverkningsbranschen. Teknikföretagens VD Åke Svensson
kom till Lund för att diskutera samarbetet med LTH med högskolan rektorer. Med sig hade han bland andra Per Fagrell, som i egenskap av utbildningsexpert beställt undersökningen hos Demoskop.

Demoskop frågade 2.700 civilingenjörsstudenter (varav 250 från LTH) och 620 färdiga civilingenjörer (varav 100 från LTH). Ungefär hälften av ingenjörerna anställs i organisationens
medlemsföretag.

De gav sammantaget bilden av ett kreativt yrke med bra karriär och lönemöjligheter. Bakom valet stod ofta påverkan från föräldrarna. Vänner var viktigast när föräldrarna inte är akademiker.
Teknikintresset är större hos killar och det syns tyvärr fortfarande på könsfördelningen. Resultaten stämmer bra med LTH:s årliga enkäter till nybörjarna.

– Praktiken har stor betydelse för hur studenterna upplever sin utbildning, där kan man se vad kunskaperna är användbara till. Företagen kan det skapa en bas för rekryteringen. Men inte ens efter förlängningen av utbildningarna återkom praktiken, beklagade Åke Svensson.

Han blev lite förvånad när rektorerna kunde berätta att LTH har en praktikkurs med 200 studenter årligen som snart 25 procent av studenterna går igenom. Motsvarighet saknas på de två största
högskolorna.

En annan modell är att använda sig av case från företagen i undervisningen. Detta sker kanske mest i de ekonomiinriktade ämnena, men det förekommer också i projektundervisningen under de
sista åren på utbildningarna.

Vicerektor Per Warfvinge berättade om Miljöbron som parar ihop studenter och företag kring små miljöprojekt i Skåne och Västra Götaland. Också det en nyhet för Teknikföretagen.
Sedan diskuterade ledningarna hur de kunde förbättra sitt samarbete.

Åke Svensson klagade på den föråldrade bild som media ger av industrin. Industrin själv bör öppnar sina portar för skolklasser och andra.

Examensarbetet är en viktig förbindelse, enades man om, där två av tre LTH-studenter arbetar i industrin, de övriga har ofta en koppling även om de sitter på en institution.

LTH-ledningen kunde berätta att deras stora problem är att studenterna är för duktiga! 91 procent klarar studierna och därmed blir de fler än LTH får anslag för att utbilda. Man tvingas
dra ner på utbildningar trots att fler än någonsin söker dem, söktrycket är två förstahandssökande per plats, vilket är högst i landet.

– LTH har näringslivsråd både centralt och för programmen och vi utvärderar våra kurser hos studenterna, men när det gäller att dra lärdomar av våra alumner har vi mycket kvar att göra,
konstaterade vicerektor Per Warfvinge.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06