Studenter sticker ut

Selime Osman och Ilyas Awadh (bilden), arkitektstudenter vann en arkitekttävling, Bullhorn – Cembrit Design Competition, i Helsingfors i hård konkurrens med ett 100-tal andra arkitektteam. Deras tävlingsbidrag ”Papilio” som inspirerats av en svärm fjärilar belönades med 10.000 euro.

Christian Bladh fick ett hedersomnämnande när Skånes vindkraftspris för första gången delades ut i somras. Detta för sitt examensarbete ”Vindkraft i Skånes kommuner – Kommunernas attityd till och planering för en stundande vindkraftsutbyggnad” av (LTH 2011). Han diskuterade där de stora skillnaderna i rekommendationer för vindkraftsetableringar i olika skånska kommuner. Priset är instiftad av Skånes vindkraftsakademi och sponsrat av Eon och Serviceförvaltningen
i Malmö stad.

Per Augustsson, Elektrisk mätteknik, har fått Färs och Frostas forskningspris på 100.000 kr för ett framstående avhandlingsarbete. Han har enligt juryn tagit fram nya tillämpningar av akustofores inom livsvetenskap, särskilt med inriktning mot medicin, bl a behandling av blodcancer.

Ellen Persson, LTH-teknolog i Teknisk nanovetenskap, fick ett så kallat Dagmar-stipenium av Fredrika Bremerförbundet i Landskrona i slutet av maj.

Linus Ludvigsson, LTH-teknolog, har gjort ett X-jobb om riskhantering vid tillverkning av kolnanorör. Detta har sedan belönats av Prevent och AFA Försäkring med priset ”Utmärkt arbetsmiljöuppsats”. Materiellt bestod belöningen av en Ipad. Linus prisas för att ha ”utvecklat en ny metod för att identifiera kolnanorör ur den komplexa blandningen av luftburna partiklar som finns i arbetsmiljön. Kolnanorör är en typ av fibermaterial som har unika egenskaper ur ingenjörssyfte, men som i djurförsök visats ha samma typ av skadliga effekter på lungvävnad som asbest.”

Karl Rydergård, arkitektstudent och ID-studenterna Martha Brauer och Andreas Hansson, samtliga vid LTH, fick i juni tredje pris i en designtävling om nya entrélösningar med bidraget ”Modular Door” fokuserat på själva dörrbladet. Detta kunde utformas individuellt för olika behov, t ex för att lyfta fram ett företags identitet. Tävlingen var ett samarrangemang mellan dörrtillverkaren Besam och studentkårerna vid Sveriges tekniska högskolor.

Andreas Wernersson från Falkenberg utsågs i september till Årets fågelskådare av Sveriges ornitologiska förening. Han studerar ekosystemteknik vid LTH och hoppas kunna hitta ett
fågelrelaterat jobb i framtiden.

Mia Erlandsson, tills nyligen arkitektstudent vid LTH, fick stipendium på 10.000 kronor av Ostron-akademin. Priset var en följd av ett examensarbete som hon och medstipendiaten Maja Bernvall gjorde. De gjorde ett arbete för att promota ostron som föda, ostron och musslor är den föda man kan äta med gott miljösamvete, menar det två.

Pernilla Persson, arkitektstudent, och Caroline Gullqvist, civilingenjör (V), har belönats av Lunds Byggmästareklubb för sina examensarbeten. De handlar om planerna på ett arkeologiskt forskningsmuseum i Uppåkra respektive ”Avvikelsehantering på byggarbetsplatser med hjälp av mobila datasystem. (bild)

Daniel Alavei, Mattias Karlsson, Karolina Lindén och Jesper Tempel från civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi vann årets case-final i European BEST Engineering
Competition (EBEC.) Tävlingen hade 5.000 deltagare från 26 länder. Finalen gick i Zagreb mellan i augusti och föregicks för det svenska laget av en lokaltävling på Lunds Tekniska Högskola och en Nordenfinal i Stockholm. Under tävlingsveckan löste TALK, som laget kallar sig, case om flygplatsetablering i samarbete med Zagrebs universitet, logistik i samarbete med Deutsche Bahn och utsläppsminskningar från oljeraffinaderier i samarbete med INA Oil.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06