Naturen kan lugna och trösta

När stillhet och ro ska skapas utan symboler för gudar och religioner ligger det nära att ta symbolerna från naturen. Det är tydligt i studenters färska förslag till ett stilla rum.

Ett stilla rum kan behövas på ett sjukhus. Ett rum där man kan bearbeta sin ångest inför sin egen eller en anhörigs sjukdom eller död. Detta är traditionellt ett område för sjukhusprästerna och för ett år sedan fick dessa ett stilla rum vid SUS i Malmö.

Men budgeten var påver och rummet ganska kalt, särskilt som det skulle vara religionsneutralt. Det påminner enligt många besökare alltför mycket om ett väntrum.

Anna Pettersson, verksam på Avdelningen för formlära vid LTH, har ett intresse för sakrala formfrågor och intresserade sig för rummet och tog kontakt med sjukhusprästerna. Hon fick ett stort gehör bland sina studenter i industridesign för uppgiften.

Fem grupper av industridesignstudenter har i höst utarbetat var sitt förslag till ett mer välfungerande stilla rum. 24 studenter deltog och inslaget av internationella masterstudenter var stort. Miriam Norinder och Akane Moriyama var assistent under övningen.

Den 15 oktober ställdes affischer med förslagen ut vid det stilla rummet på SUS Malmö. Sjukhuspräster, media och andra fick ta del av förslagen. Strax efter detta ställdes arbetena ut som modeller på A-huset på LTH.

– För närvarande har vi en ytterst skral budget, så vi söker främst inspiration till detta rum som invigdes för ett år sedan. Då det ska vara konfessionsneutralt har det varit svårt att utsmycka det. Vi vill gärna göra det varmare och intressantare, en del tycker att det varit för kalt, förklarade sjukhuspastor Hillevi Jönsson. Därför kan SUS nu inte förverkliga något av förslagen rakt av, men kanske om några år?

Ett av förslagen heter ”Andrum”. Det innehåller en stor sten över vilken vatten sipprar och en ljus öppning med sittmöjligheter på träribbor.

Tree of life är ett förslag där buskap kan hängas på stiliserade trägrenar.

Gruppen bakom ”Room of Silence” hade sökt inspiration i naturen med känslan av eld och ljus, berättade Isabel Venneman, en av studenterna.

”Under the Surface” är ett förslag att med odefinierade former, skapa kontrast till sjukhusmiljön och med en ljuskälla ska skapa fascination och kanske ge svar.

En annan grupp med förslaget ”Make the place your own” skapade möjligheten att göra platsen till sin genom att t ex skriva i sand.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06