Rektors ledare: Får vi en mobile village

NÄR SONY MOBILE annonserade sin nerdragning i Lund kändes det som om ”detta har vi varit med om förr”.

Det var inte länge sedan Astra Zeneca (AZ) tog sin Mats ur skolan i Lund. Det fanns 900 som arbetade där 2011. Totalt rör det sig om lika många personer igen. Av AZ blev det Medicon Village (MV). Uppbyggnaden har gått med en väldig fart. Redan nu är drygt 525 personer verksamma på MV.

Under våren 2013 flyttar dessutom LU:s cancerforskare in. Man räknar med att det skall finnas 900 på MV i slutet av 2013. Det visar på stor initiativkraft och vilja att utveckla något nytt. Vi skall inte glömma Mats Paulssons insats som möjliggjorde detta med sin hundra-miljonersdonation. Vi noterar att motsvarande nerdragning i Södertälje föranledde staten att engagera sig i form av ett hundramiljonersbidrag i samband med forsknings- och innovationspropositionen. Sådana statliga
pengar har vi inte sett här.

Nu står vi inför en liknande utmaning: att värna ICTkompetensen (Information and Communication Technology) i företag och på universitet och högskolor. Telekomindustrin har varit mycket viktig för LTH och LTH har varit viktig för ICTbranschen i regionen. Vi kan räkna upp en lång lista av företag
vid sidan av Sony Mobile: Ericsson, ST Ericsson, Telia-sonera, Axis, Qliktech, Scalado, etc, etc.
Vi på LTH står gärna som värd för någon form av kompetenscentrum för mobil kommunikation, som manifesterar vår spetsforskning. På detta sätt skulle kompetens kunna vidareutvecklas i samspel med omgivande företag. Här skulle företag kunna möta forskare och samverka för att ligga i framkant både när det gäller grundforskning och tillämpad forskning. Länken mot regionens innovationssystem har redan visat sig framgångsrik.

Kan vi hoppas på att Medicon Village får en upprepning i ”Mobile Village”? Nu väntar vi på en ny Mats Paulsson och det vore inte fel om staten upptäckte att det finns en mycket aktiv region i den södra delen av landet.

Den akademiska kompetensen demonstrerades nyligen i samband med att Vetenskapsrådet kungjorde vilka som hade fått projektbidrag. Speciellt framgångsrika var de olika delarna inom vårt strategiska forskningsområde ELIIT. De fyra institutionerna Reglerteknik Matematik, Datavetenskap och Elektro- och Informationsteknik kammade hem mycket stora anslag. Här finns alltså mycket kompetens att bygga på som kan användas för att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor” (citat ur strategiska planen). LTH kan och vill vara en motor i denna utveckling.

ANDERS AXELSSON - REKTOR LTH

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06