Nu provar vi sidor på engelska

Nytt för detta nummer är att LTH-nytt inför sidor på engelska. Behovet av information på engelska är stort, exakt hur stort utreder LTH:s nya engelsktalande informatör Elisabeth Dawson just nu. Hon har bidragit till detta nummer och presenteras i en kort artikel.

Många doktorander har flyttat till LTH för att göra sitt avhandlingsarbete och hinner kanske aldrig studera svenska. Internationella masterprogram ges helt på engelska och de studenter som tillbringar två års studier här kanske inte heller känner ett starkt behov av att tala svenska. Några hundra utbytesstudenter finns också varje termin på LTH för studier och i deras fall är engelska också det självklara språket i undervisningen.

De engelska sidorna ska ses som ett experiment, som får utvärderas senare. Ännu är det inte tal om att översätta hela tidningen, det kräver särskilda resurser men kan kanske bli verklighet på sikt.

Till skillnad från förra numret har detta nummer inget dominerande tema. Ska man leta efter samband kan vi peka på att många artiklar och reportage handlar om framtidsfrågor av stor aktualitet för Lunds universitet och LTH. ESS, European Spallation Source, är ett sådant projekt och här kan vi berätta om ett exempel där LTH utformar teknik för denna avancerade accelerator.
Medicon Village är en annan nysatsning som uppstått efter att AstraZeneca dragit sig tillbaka från Lund, ett försök att skapa utveckling efter avveckling.

En oviss situation råder också kring en annan av Lunds stora industrier, Sony Mobile, som aviserat nerdragningar av sin hårdvaruutveckling i Lund. LTH har stor kompetens på både detta område och inom mjukvaruutveckling, där flera forskningsledare diskuterar lämpliga åtgärder i detta nummer.

Slutligen ska jag inte glömma att önska mina läsare en fridefull jul!

MATS NYGREN - REDAKTÖR

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06