PRO VIKING: Industrinära forskning visades upp på AF

Efter studentspex och dans till storbandsjazz kom – Pro Viking! På näst sista året tog detta industriforskningsprogram plats i AF-borgens stora sal för att visa upp sina rön.

Sådana redovisningar – Resultatdagar – gör man några varje år någonstans i Sverige, men formerna experimenterar Pro Viking med. Målgruppen är industrin men förutom deras representanter är det också ett tillfälle för forskarna att bli informerade om andra forskares projekt.

Det blev väldigt tydligt då alla kunde gå runt och lyssna på presentation och demonstrationer efter att först ha lyssnat på en kort introduktion om vart och ett av dem. Av de 14 aktuella projekten är det inte mindre än fyra som leds från LTH – och bland dessa dominerar Institutionen för produktionsteknik.

I AF:s stora sal hörde vi Jan-Eric Ståhl presentera projektet ShortCut som handlar om skärande bearbetning, Mats Alaküla visade upp DAMIA2, som handlar om att utveckla helt nya typer av el-aktuatorer, d v s generatorer och motorer. Man är idag framme vid fungerande prototyper. (Båda dessa projekt är är tidigare presenterade i LTH-nytt.)

Carin Andersson demonstrerade projektet GEORGH, som sysslar med produktion av kugghjul. Mats Andersson (bilden) från samma institution står bakom RaUCH, en teknik att snabbt värma och energieffektivt kyla plastverktyg eller livsmedel eller något annat. Man har redan uppnått förbättringar mellan på 100 och 900 procent!

Mathias Haage och Anders Robertsson från Reglerteknik, LTH, verkar dessutom inom projektet ProFlexA, lett från Linköping Tekniska Högskola, där robotar ska läras att rensa gjutgods.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06