- Överskatta inte studenterna som "digatala infödingar"

Tro inte att alla studenter är ”digitala infödingar” som behärskar den nya tekniken och kan studera via modern informationsteknik. För den varningen stod brittiska pedagogikforskare på konferens på LTH i slutet av augusti.

I sju år har LTH:s Genombrottet arrangerat pedagogiska inspirationskonferenser för lärare. I år samkördes denna konferens delvis med en brittisk motsvarighet, ISL, Improving Student
Learning Symposium 2012.

I deras fall handlade det om ett 20-årsjubileum och den första konferensen utanför de brittiska öarna. Det är en rörelse som vill förena de som forskar kring utbildning med dem som utövar den. ISL sökte sig då till en av de platser som har en liknande tradition av forskning kring studenters lärande. Några av föredragen presenterades för båda konferenserna och lunchen på torsdagen var gemensam.

På den svenska konferensen deltog förutom ett 80-tal lundalärare även ett 20-tal lärare från åtta andra högskolor, varav en från danska DTU.

LTH-nytt lyssnade på ett föredrag av Greg Benfield och Rhona Sharp från Oxford Brookes University. De hade reflekterat över studenters användning av modern teknik. ”Mycket har hänt de senaste 20 åren, sedan en svart tavla och en kopiator var det mesta en lärare kunde utnyttja”, konstaterade Greg.

En erfarenhet de gjort är att studenters digitala ”läskunnighet” inte ska överskattas. Det räcker inte att vara född på 90-talet för att man ska kunna hantera all ny teknologi utan även den kunskapen måste läras ut.

Under de senaste 20 åren har teknik som CD-skivan, Internet, multimedia och många nya program och sajter som Youtube gjort entré i undervisningen. Idag används twitter, flickr, facebook, ipad, smartphones, videokonferenser, virtuella världar. Alla klassrum värda namnet har datorer och projektor. Begreppet e-learning har myntats. Idag finns föreläsningar tillgängliga på Internet som kan konkurrera med lärarens egna, kunde man tillägga.

Men har studenterna förbättrat sitt lärande?

Om detta har Oxfordforskare gjort flera studier under senare år och genom intervjuer, studenters audio- och videodagböcker med mera fått en intim förståelse av lärandeprocessen. Några av studierna antyder att det gjorts framsteg, andra är mer tveksamma. Men ett skifte har skett i undervisningen mot större fokus på studenternas lärande.

Rhona Sharp påpekade att ”digital natives” som dagens ungdom i många fall faktiskt inte alls är duktiga på it-tekniken, vilket de flesta äldre tror.

– Att lära och öva studenterna i ny digital teknik är inte bara bra för deras förmåga att tillgodogöra sig modern undervisning utan höjer också deras värde i arbetsgivarnas ögon. Det är därför en stor och viktig uppgift för de undervisande institutionerna. Lärarna har ett ansvar för att denna förmåga skapas. Det kräver funktionell tillgänglighet för studenterna till tekniken och utlärande av kunskaper och tid att personligen öva på dessa. Kort sagt att en lärandemiljö skapas för ändamålet, Rhona Sharp.

För ingenjörsutbildningarna kan kompetenskraven exempelvis gälla att använda relevant mjukvara för sina uppgifter, simulera och bygga modeller och kunna rapportera på de senaste mjukvarorna (dataprogrammen). Denna förmåga blir dock sällan bedömd hos studenterna.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06