Nytt om namn

Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi och vicerektor vid LU, har fått en av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) guldmedaljer. IVA kallar Borrebaeck ”en driven innovatör
som förutom att ha startat upp ett antal egna bolag även inspirerat andra forskare att ta sina upptäckter till produkter” och ger honom guldmedaljen för ”hans grundläggande och banbrytande forskning inom tillämpad immunologi” samt ”hans stora entreprenörskap”.
Han fick tidigare i höstas även Forska! Sveriges utmärkelse för 2012. En sådan gick då även till moderatpolitikern Mats Eriksson i Halland. Borrebaeck har startat flera företag för att säkerställa
att hans medicinska innovationer verkligen kommer patienterna till del.

Torleif Dahlin vid Teknisk geologi och hans grupp vid LTH har fått utmärkelsen Telford Premium Award för deras artikel ”Mapping Landfill Gas Migration Using Resistitivity Monotoring”. Bakom utmärkelsen står Institution of Civil Engineers i Storbritannien. Artikeln handlar om geoelektrisk mätning av gasläckor vid NSR:s deponi i Helsingborg. I grunden finns problemet att våra soptippar läcker metangas som ökar växthuseffekten i atmosfären men som kan tas om hand som biogas. För att upptäcka denna gas har Dahlin visat att elektriska mätmetoder är ett effektivt medel.
Läs hela artikeln: http://www.icevirtuallibrary

Claes-Göran Wahlström har tagit över som koordinator för Laserlab-Europe. Denna organisation består av de 28 främsta laserlaboratorierna och drygt ytterligare 10 associerade medlemmar i totalt 19 olika europeiska länder. Claes-Göran tackar universitetsledningen för stödet till hans kandidatur inför en uppgift som han varit tveksam till, då han vet att den kräver mycket tid, engagemang och diplomati. Wahlström är professor i atomfysik och chef för Lasercentrum i Högeffektslabbet på Fysikum i Lund, som i våras invigde större och förbättrade lokaler. Den 25
oktober tog han formellt över ansvaret efter Wolfgang Sandner från Max-Born-Institutet i Berlin.

Thomas Laurell, professor i medicinska och kemiska mikrosensorer vid LTH, får 33 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Pengarna ska användas till att utveckla ultraljudsbaserad mikrochipteknik, så kallad akustofores, som kan användas för att upptäcka om prostatacancerceller finns i ett blodprov och även för att detaljstudera cellers interaktion
med läkemedel.

Lennart Kvarnström, en av de ursprungliga 28 professorerna vid LTH 1965, får en plats uppkallad efter sig i Mölnlycke centrum, där han bott och arbetat.

Gustaf Olsson, professor emeritus från LTH, utnämndes den 13 oktober till hedersdoktor vid Universiti Teknologi Malaysia av ingen mindre än hennes kungliga höghet Zarith Sofiah. Detta bland annat för att detta år ha publicerat boken ”Water and Energy” vid IWA Publications (London). ”Ett genombrott för en hållbar och integrerad syn på resursanvändning”, enligt
universitetet. Han hyllades av universitetets rektor Raja Zarith och framför allt av vicerektor Zaini Ujang, som hoppas kunna besöka Lund i vår. Han och Gustaf Olsson har samarbetat i tio år med vattenreningsfrågor. Läs mer i The Star: thestar.com.my/education/story.asp?file=/2012/10/28/education/12196340&sec=education

Rebecca Seviour är anställd som gästprofessor i acceleratorteknik och innehavare av Lise Meitner-professuren från 1 oktober 2012 till 30 juni 2013. Hon kommer från universitetet i Huddersfield, Storbritannien.

Patrik Nordbeck och Jonas Månsson, universitetslektorer vid Matematikcentrum vid LTH har vunnit Kurslitteraturpriset hos Studentlitteratur för ”Flerdimenensionell analys”. ”Det är med stor glädje vi tilldelar boken årets Kurslitteraturpris. Författarna håller fast vid sin pedagogiska idé och lyckas tillgängliggöra ett komplext ämne utan att förenkla”, säger Stefan Persson, juryns ordförande och Studentlitteraturs vd. De två fick 150.000 kronor vid årets Bok- och biblioteksmässa i september.

Martin Hedström på Avdelningen för bioteknik vid LTH vann andra pris och Lo Gorton vid Centrum for molekylär proteinvetenskap i Lund vann i somras första pris i den internationella DropSens Award för bästa forskningsarbete i tillämpad elektroanalytisk kemi. Förstapriset var värt 3.000 euro.

Jan Olhager (bild), ny professor vid LTH i teknisk logistik, har vunnit utmärkelsen ”Highly Commended Award” av Emerald för sitt paper ”A hybrid model of competitive capabilities”
som publicerats i International Journal of Operations & Management”. Hoda Darvarzani på samma avdelning fick hedrande uppmärksamhet för sin avhandling om ”Sanctions as an Econo-
Political Risk to Supply Chains” vid en konferens i somras.

Nina Reistad, docent på Atomfysik vid LTH, fick universitetets pedagogiska pris för framstående insatser i utbildningen. Priset delas i år med professor Karin Rengefors, Naturvetenskapliga fakulteten. Nina Reistad får priset för sitt ”långsiktiga och systematiska arbete med att utveckla studenternas lärande och läromedel i de utbilningar hon ansvarat för. Hon har också på ett föredömligt och professionellt sätt delat med sig av sina erfarenheter till kollegor. Resultatet av det utvecklingsarbete hon drivit kan avläsas i såväl ett ökat söktryck från studenterna som excellenta utvärderingar.”

Per-Olof Hedvall, teknologie doktor på Certec vid Lunds tekniska högskola berättade om sin forskning på tillgänglighet, framför allt kring familjer som har barn med omfattande funktionsnedsättningar. Detta skedde när Utbildningsradion och Handikappförbunden uppmärksammade dessa frågor på en särskild dag i oktober.

Per Becker, Centre for Risk Assessment and Management, har fått “a Highly Commended Award” från Emerald för sitt paper ”Whose risks? Gender and the ranking of hazards” som publicerats
av Disaster Prevention and Management: An International Journal, Vol. 20 No 4 2011.

Marwa Dabaieh, tills nyligen doktorand i Bebyggelsevård vid Arkitektur, har fått Elna Bengtssons pris för sin avhandling om den gamla egyptiska staden Balats lerarkitektur. Den publicerades
i höstas på American University Press. (bild)

Oskar Larsson och Lars Wadsö nominerades båda till Svenska Betongpriset. Oskar Larsson för en avhandling om temperaturgradienter och temperaturspänningar i lådbroar. Lars Wadsö för
ett samverkansprojekt om värmetröghet i betong. Resultaten visar att värmetröghet, bl a med hjälp av smarta energinät, har fått allt större betydelse för det moderna byggandet.

Kristian Storm, doktorand i nanoteknik, har fått en artikel publicerad i Nature Nanotechnology. I den har han för första gången hittat en metod att mäta ström i halvledare på nanonivå. Kristian arbetar med nanotrådar i indiumfosfid. De beläggs med en polymer, förses med kontakter och skickar ut ljus om de utsätts för en elektronstråle. Genom mätning av det ljuset kan man se vilken andel dopningsatomer som ingår i nanotråden.

Anders Carlsson, postdoc vid University of California, men med bakgrund från LTH, vann The Gina Prize på 10.000 kronor från BioCARE för en artikel om bröstcancer.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06