Nytt centrum för kollektivtrafik

I TAKT MED att allt fler flyttar till städerna ställs kollektivtrafiken inför nya utmaningar. Därför satsar nu Vinnova och Formas på ett nytt, nationellt kunskapscenter där Lunds universitet, Malmö Högskola och Statens Trafik- och forskningsinstitut, VTI, tillsammans med branschen ska forska om och utveckla svensk kollektivtrafik med nya trafikkoncept, tjänster och produkter.

Efter en uppstartsfas på två år förväntas satsningen samla en styrka på ca 35 personer som kommer att sitta på Medicon Village i Lund.

– Detta är en jätteviktig satsning. Nu har vi möjlighet att bygga upp ett kunskapscenter som
kommer att vara ett naturligt nav för Sveriges kollektivtrafikforskning, säger Lena Hiselius, trafikforskare vid LTH.

Forskningscentrat, benämnt K2, bygger på tvärvetenskapliga forskningsidéer. Det handlar inte bara om teknik, traditionell kollektivtrafikplanering och stadsplanering, utan i ökande grad om att integrera kunskap och kompetens från ett stort antal andra discipliner som statsvetenskap,
beteendevetenskap, urbansociologi, media och kommunikation, tjänsteutveckling och ekonomi.

– Ett viktigt tänk i upplägget är det branschnära förhållningssättet. På så sätt ökar chansen att
vår forskning leder till en varaktig förändring och inte blir en hyllvärmare, säger Tom Rye, professor
i trafikplanering vid LTH och blivande föreståndare för K2. Han tillägger att Region Skåne och Lunds
kommun, Helsingborg och Malmö stad har utgjort viktigt stöd i ansökan.

KRISTINA LINDGÄRDE

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06