Notiser

NYA PROFESSORER
Sedan 14 juni fungerar Fredrik Nilsson som professor i förpackningslogistik. Som LTH:s jubileums-professor har Lars Bengtsson anställts från 1 september. Hans ämnesområde kallas industriell
ekonomi med inriktning mot teknologistrategier och affärsmodeller.

NY ARKITEKTUTBILDNING
Universitetsstyrelsen har godkänt LTH:s ansökan från i somras att inrätta en masterutbildning i arkitektur. Examensbenämningen ska vara masterexamen i arkitektur, på engelska Master of science
in Architecture.

CAD-VERKTYG
Anders Ekholm vid Avdelningen för projekteringsmetodik har fått ut en produkt på marknaden från projektet ”Tillgänglighet och CAD-verktyg”. Projektet fick stöd av ”Teknik för äldre”. Hans grupp har arbetat med detta från idé till färdig produkt.

NYA LEKTORER
Michael Lentmaier, i telekommunikationsteori sedan 1/1. Jörgen Svensson, i industriell automation, 1/6. Fredrik Rusek, i telekommunikationsteori, 1/7. Gao Chuansi, termisk miljö, 1/7. Elin Anna Topp, programvaruteknik, 1/7. Magnus Aspenberg, matematik, 1/7. Jacob Stordal Christiansen, matematik, 1/7. Mikael Persson Sundqvist, matematik, 1/7. Mats Galbe, kemiteknik,
1/4. Per Hansson, mekanik, 1/6. Sara Maad Sasane, matematik, 1/1 2013. Nedelko Grbic,
signalbehandling, 1/7. Stefan Svensson, i brandteknik, 4/2 2013, Anders Wretstrand,
trafikplanering 1/10.

TJI PILOTUTBILDNING
Den nya pilotutbildningen vid Yrkeshögskolan ska arrangeras av BF Scandinavian Aviation Academy AB i Västerås. Det innebär att uppdraget inte gick till Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed, som sorterar under LTH. Kanslichef Per Göran Nilsson på LTH uttryckte besvikelse i Sydsvenskan i september. Beslutet betyder att det inte tas in nya på utbildningen i Ljungbyhed i år men att LTH och TFHS tar nya tag när 20 nya platser åter ska utlysas nästa år.

PRISAD FÖR VINBOK
Måltidsakademin delade nyligen inte mindre än fyra priser till forskare vid LU. Per Warfinge, vice rektor vid LTH, fick pris i klassen Restaurang-, hotell-, musei-, och turistguider för sin ”Vinguide Alsace”. Boken är en resguide med praktiska tips och intervjuer med vinproducenter. Pris fick också den fina Lunds universitets kokbok med Per Lindström som fotograf och Johan Stenström som redaktör.

STÖD TILL GASPOROX
Gasporox AB, ett Lundaföretag baserat på teknik utvecklat på Atomfysik, LTH, har fått nära 2,3 miljoner kronor av Vinnova, Detta för att utveckla ett lasersystem för inline kvalitetskontroll av gasinnehåll i förpackningar. Vinnova stödde i slutet av oktober 58 lovande FoU-projekt med stöd på 61 miljoner genom programmet Forska&Väx. Målet är att små och medelstora företag ska öka sin konkurrenskraft genom forskning och utveckling.

EN ÄKTA LIMERICK
Fem studenter från Technology Management vann pris för bästa studentbidrag till PMI Conference i Limerick, Irland, i somras. Det är en årlig internationell konferens som sammanför akademiker, såväl professionella som studenter, i syfte att diskutera och utbyta idéer, forskning och utbildningsmodeller inom projektledning. De fick priset för sin artikel ”Motivational Triggers in Projects: A Comparative Study of the Construction and Consultant Industry”. Studenterna är: Henrik Wallström, Förpackningslogistik, Ylva Ridderheim, EHL, Erik Pålsson, LTH, Hanna Langren, Kemiteknik, och Erik Åkesson, också LTH.

STUGOR I LANDSKRONA
Citadellsområdet i Landskrona ska begåvas med en kolonistugeutställning nästa år, när staden fyller 600 år. Det är arkitektstudenter vid LTH som ska rita kolonistugorna med stöd av flera byggföretag. Statens fastighetsverk har lovat återuppföra en gångbro mellan kastellet och koloniområdet.

Studenterna byggde 31 modeller av kolonistugor och tio valdes ut v en jury. Dessa modeller ställdes ut på Landskrona Posten och nu är det klart att de ska uppföras i naturlig storlek.

– Ja vi har fått tio sponsorer att ställa upp och bygga stugorna, som ligger på 15 kvadratmeter och därmed klassas som Friggebodar, säger Christin Nielsen.

”SLÖSAR BORT SPETSKOMPETENS”
Av de hundratals internationella doktorander som varje år tar examen på svenska lärosäten stannar bara ungefär hälften kvar i landet. Det här ses av flera som ett slöseri med
spetskompetens. Karin Granbom Ellison, riksdagsledamot för folkpartiet, föreslog för ett år sedan i en motion att fyra års doktorandstudier, precis som fyra års annat förvärvsarbete, ska ge permanent uppehållstillstånd.

ÅTER TILL GYMNASIET
Via LTH och LU bedrivs undervisning inom projektet SI, Supplemental Instruction, även på ett antal gymnasie- och grundskolor. Ett nytt sådant inslag är att Emma Trulson, som läser industriell ekonomi på LTH, återvänder till sitt gamla gymnasium i Höganäs och hjälper ettorna där med matematiken. Hon organiserar läxläsning och problemlösning i grupp.
LU UPP PÅ RANKING
Lunds universitet har i den senaste rankingen från QS Word University Rankings stigit från plats 86 till plats 71. Ifråga om akademiskt anseende och anseende bland arbetsgivare ligger det något högre, vad gäller citat något lägre. Det internationella inslaget i fakultet och studentkår bedöms inte räcka till toppbetyg.

E-HUSET VANN INTE
E-huset på LTH nominerades till Svenska Ljuspriset för sina genomtänkta, nya belysning men segern gick i september till den nya belysningen på Götaplatsen i Göteborg.

SEGER I CASETÄVLING
Några grupper kemistudenter från LTH under ledning av professor Hans T Karlsson har tävlat i Blekinge med verkliga uppgifter som de fått från näringslivet under sin kurs. Här utmärkte sig en grupp med bl a nanostudenter under ledning av Reine Wallenberg som vann guldmedalj för en ”scintillator” till en brainscanner. I laget deltog studenter från LTH:s program för kemiteknik och teknisk nanovetenskap: kemiteknologerna Eric Skopal, Björn Öhrstrand, Mikael Sjölin, Yousef Zaghi Valencia och Andreas Åhberg, samt nanoteknologerna Niklas Ehrlin, Caroline Lindberg och Robert Hallberg. Handledare var Reine Wallenberg, Staffan Hansen och Maria Messing.
En annan grupp tog fram en miljövänlig färg åt Akzo Nobel, blev tvåa och går nu vidare med detta utvecklingsarbete med företaget. Ytterligare en grupp löste ett föga kemiskt problem med elupptagare på spårvagnar. Deras lösning vann inte men används nu på några 100 spårvagnar i Bryssel!
Tävlingen skedde hos Philips Research på Senoren utanför Karlskrona hos Sigvald Harrysson,
som uppfunnit tävlingsformen.

FÖRKYLNINGSFORSKNING
Hur sprider sig förkylningsvirus på jobbet? Det är en fråga om Jakob Löndahl och Mats Bohgard vid Avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi ska forska om. De ingår i ett projekt med
operationsavdelningen vid Helsingborgs lasarett, danska mikrobiologer och Totalförsvarets
forskningsinstitut, FOI. De ska undersöka de partiklar som virus sitter på och hur de påverkas av temperatur, ventilation med mera.

FRAKTIONERING
Lars Nilsson, forskare i livsmedelsteknik, arbetar med fältflödesfraktionering i kölvattnet på Karl Gustav Wahlunds pionjärarbete. Nu upplever de ett starkt ökat intresse från industrin av fraktionering och karaktärisering av proteiner och polymerer. Solve AB är ett nystartat
bolag för att göra dess analyser, startat av Lars och två kolleger.

NYTT STUDENTBOENDE
200 studentrum ska för första gången byggas på Akademiska Hus mark och hyras ut av universitetet via Prime Living som arrenderar marken. Totalt 600 nya lägenheter ska byggas på Campus, enligt Unni Solbe på Akademiska hus. Hyran för 23 kvadratmeter med badrum och balkong blir 4.500 kronor inklusive möbler, el och internet. Lösningen betecknas som tillfällig och bygget är igång sedan början av hösten.

NILS GEORGE ASP AVLIDEN
Den 1 juni kom beskedet att professor emeritus Nils-George Asp gått bort, 67 år gammal. Han var en ledande nutritionsforskare, professor i livsmedelskemi sedan 1980, som har skapat en stark
forskning inom industriell näringslära och livsmedelskemi vid LTH. Han gjorde också stora insatser för Skåneländska Gastronomiska Akademien, Kungliga skogs- och lantbruksakademin och inom
Svensk näringsforskning.

CENTRUM FÖR RENOVERING
Ett nationellt renoveringscentrum planeras vid LTH. Detta ska utvecklas i samarbete med branschen och andra tekniska högskolor. Efter ett förslag från VVS Företagen har Dennis Johansson vid Avdelningen för installationsteknik engagerat sig. Han påpekar att det
handlar om behov för 500 miljarder kronor där både forskning, utbildning och information behövs. Han hoppas på ett Renoveringscentrum som kan få en långsiktig finansiering.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06