En Nolla kan nu också heta Zero

Internationella inslag debuterade i årets teknologintroduktion

Den 27 augusti kom nära 1.400 nya studenter till LTH. De allra flesta av dessa accepterar att kallas nollor och kastar sig ut i en intensiv introduktion under den första månaden. Fester och lekar, små utflykter, teambuilding, tävlingar och upptåg är tradition i teknologmiljön. Men det betyder inte att allt i nollningen är oförändrat.

– Nej, i år ändrade vi utbildningen av de 800 faddrarna. Vi ändrade ganska mycket av det som sker bakom kulisserna för att ha en bättre planering. Vi ändrade också kårkampen till en ”Domedags-kamp” med korta tävlingar vid lunchtid. Pub Proud var ett helt nytt inslag som
lyfte upp HBTQ-frågorna, berättar en nöjd och stolt nollegeneral, Felicia Seeman.

Nyheter i introduktionen bjöd också LTH:s studievägledare på. Regelbundna möten hölls med överphösen och en överenskommelse skrevs under av alla faddrar och phös om att respektera nollefriden och inte missbruka sin ställning till att hetsa fram oönskade aktiviteter.
– Nollning och introduktion går ut på att skapa en god balans mellan det sociala och akademiska livet. Vi implementerar en modell för god studiestart från den amerikanske sociologen Vincent
Tinto, förklarar Elisabet Gersbro Bülow, avdelningschef för studievägledarna. Det gäller att möta de oroliga frågor som nybörjare har.

Nytt i år var också att de internationella studenterna var välkomna i nollningen. Vice kårordförande Dara Kader berättar för LTH-nytt att han hade bjudit in alla utbytesstudenter till nollningen innan de kom hit och sedan träffat dem och att intresset var stort för att delta.
Tyvärr var sektionerna tvungna att ha tak för den gruppen, men minst 50 utbytesstudenter deltog två och två i svenska nollegrupper. Till nästa år ska formerna utvecklas vidare och möjligen
också omfatta de internationella masterstudenterna.

Nollegeneral Felicia läser teknisk matematik sedan 2007 och närmar sig sin examen (har gjort ett års uppehåll tidigare). Bredvid sig under nollningen hade hon sin ”sidekick” Lisa, egentligen
Felicias bästa kompis, Lisa Eneroth, som läser teknisk fysik sedan samma år (2007).

Felicia kommer från Stockholm och har i Lund engagerat sig i F-sektionen tills hon fick detta tunga uppdrag av kåren, TLTH. Uppdraget innebär förberedelser hela vårterminen som till
sist övergår i arvoderat heltidsarbete över sommaren. ”Fast under nollningen arbetar man sedan dygnet runt”, säger hon.

De tekniska utbildningarnas långvarighet bäddar för dessa speciella traditioner, som dock förändrats betydligt på senare år. Sedan 2003 har studievägledarna och kuratorerna
deltagit i utbildningen av phös och faddrar och påverkat inställningen till alkohol och medmänniskor, inte minst inpräntat i studenterna att ”inte alla är som jag” för att få bort diskriminering och kränkningar. Utbildningen har utarbetats tillsammans med generalen och
stommen är gruppdynamik, ledarskap, alkoholhantering, likabehandling och brandskydd. Sponsorraggning drivs av nollegeneralen.

Idag är uppropsdagen och första torsdagen absolut alkoholfri. Dagarna under första veckan ”ägs” av programledningarna, som också formar sociala aktiviteter. De utbildar i sin tur de 800 faddrarna, där det bland annat förekom värderingsövningar där de fick ta ställning till kontroversiella påståenden. De flesta av faddrar blev intervjuade och påminda om att ta sitt uppdrag med ansvar.

– Meningen med nollningen är att välkomna studenter och skaffa dem studiekamrater i sitt nya liv. Det gäller inte bara att klara tentor utan att trivas och känna tillförsikt, säger Felicia.
Hur många som avstår från nollninge helt eller delvis har inte undersökts.

– Det jag vet är att 94 procent av de nya studenterna gick med i kåren. Sex procent stod alltså utanför men fler kan ju avstå från det mesta av nollningen, t ex på grund av en annan livssituation, säger Felicia. En insikt som studievägledarna har fått är att de som missar första tentan ofta har deltagit för mycket i nollningen eller inte alls, alltså inte fått några studiekamrater.

– Det kan trots allt finnas ett utanförskap kvar länge hos studenter som inte känner sig hemma i nollningen. Vi arbetar med att minimera detta på olika sätt, säger Elisabet Gersbro Bülow.
Vid sidan av TLTH har de tio sektionerna också nollningsaktiveter och fester i varierande grad.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

FOTNOT: Ansvariga för phös- och fadderutbildningen på LTH är förutom Elisabet Gersbro
Bülow även Karin Cherfils-Karlsson, Maria Sörensson, Roger Berlin och Ingemar Åkerberg.

INSLAG I NOLLNINGEN 2012
• Tre Domedagskamper vid lunchtid med små tävlingar.
• Märkespicnic när märkena målades
• Överphösarhinderbana och cheertävling
• FlyIng, när minst 650 studenter reste till Helsingborg och ser flygande
farkoster landa i hamnens vatten.
• Nollelördag i Lundagård med disco och tävlingar (lådbil, luftband,
ballongkatapult)
• Regatta i sjön Sjön följd av regattabal
• Pub Proud
• S.L.U.T.E.T.(en dicofest i overall) och Domedagsfinal den 6 oktober.
• Datateknik segrade i regattan, F-sektionen segrade i MS-röjspel på
Domedagsfinalen, E-sektionen vann på Nollelördagen, Datateknik
vann regattan, Industriell ekonomi vann cheerleadingtävlingen.

SEKTIONSSYMBOLER
Av de 11 studentsektionerna på LTH deltar 10 i nollningen, Doktorandsektionen nollar inte.
Under nollningen målas sektionernas märken om i backen framför Matematikhuset och symboler utanför de olika husen byter mystiskt färg till andra sektioners färger.

Varje sektion har sina symboler och sin färg:
• Teknisk fysik, F: orange (även Teknisk matematik och Teknisk nanovetenskap)
• Elektroteknik, E, vit (även Medicin och Teknik)
• Maskinteknik, M: röd (även Maskinteknik teknisk design)
• Väg och vatten, V: blå (även Lantmäteri – grön – och brandingenjör – svart)
• Arkitektur, A: lila (även industridesign)
• Kemiteknik, K: gul (även bioteknik)
• Datateknik, D, rosa (även Infokom)
• Högskoleingenjörerna, Ing: mörkblå
• Ekosystemteknik, W: turkos
• Industriell ekonomi, I, vinröd

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06