Mats Ekstrand ser ljust på mobilbranschen

– LTH HAR varit helt avgörande för att vi har en mobilindustri i regionen. Utan den forskning och de studenter som kommit fram genom åren hade vi aldrig haft det mobilkluster av världsklass som vi har här i regionen.

Samarbetet med industrin har varit väldigt framgångsrikt. Kan vi nu gå vidare och få till samma tighta samarbete som råder mellan Stanford och företag som Cisco, Google och Apple i Kalifornien så kan vi lyckas lika bra.

Mats Ekstrand är sedan augusti ny i vd-stolen på Mobiles Heights, en klusterorganisation för mobil kommunikation i södra Sverige. Han är LTH-alumn (D87) och tjänstledig från Sony Mobile i Lund. Han ser stora möjligheter med den unika kompetens som finns i Skåneregionen för mobil teknik.
För några år sedan skickades han till Kalifornien för att bygga upp ett kontor i Silicon Valley åt Sony Ericsson. I kontoret i Redwood arbetade 200 personer, inte långt från bolagsbjässar som Google, Apple och Facebook.

Därifrån har han tagit många lärdomar med hem:

– Båda regionerna har ett bra innovationsklimat med akademi och näringsliv som arbetar ganska nära varandra. En fördel för Sverige är den goda tillgången på kompetenta ingenjörer, vilket är en begränsande faktor i Silicon Valley. I Sverige är å andra sidan tillgången till riskvilligt kapital en mer begränsande faktor, säger han.

Så de cirka 350 av ursprungligen 650 varslade som ser ut att bli arbetslösa ser han nu som en ”talent pool” som gör regionen intressant för industrin. Just nu samarbetar han nära med Sven-Otto Littorin som fått regionens uppdrag att hitta nya mobillösningar.

– Jag tycker det är väldigt kul att Sony valt att lägga sitt Software Competence Center här i Lund, speciellt med tanke på att jag själv har mjukvarubakgrund. Detta är ett bevis på att de satsningar inom mjukvara som gjorts i Lund gett resultat.

Mats tycker inte att man ska hänga upp sig på motgångar för mobiltelefoniföretag. Framför oss väntar flera vågor av den andra fasen av den mobila revolutionen. Spådomen om 50 miljarder uppkopplade saker till 2020 har redan börjat uppfyllas, snart följs de uppkopplade skärmarna
av sammankopplade industrivertikaler (t ex medicin – mobilteknik) och sedan det sammankopplade samhället.

– Jag vet att det finns många bra exempel på nära samarbete mellan industri och LTH men jag är säker på att det finns en mängd företag, framför allt mindre bolag och start-ups som skulle ha otrolig nytta av ett samarbete med LU och LTH. Det finns säkert doktorander som sitter på lösningar för start-up-företag. I Silicon Valley sitter det nästan alltid personer från Stanford eller Berkeley i styrelserna för bolagen. Skulle vara utmärkt om vi såg detta samspel här också.

– Mobile Heights kan bidra genom att t ex hjälpa till att initiera framtagandet av standarder som saknas, att upplysa andra industrivertikaler vad man kan göra med mobilteknik, hålla seminarier, få industri och akademi att mötas, skapa intresse bland politiker, omvärldsbevakning, synliggöra
och attrahera studenter, hjälpa till med finansiärer, helt enkelt vara en mobil katalysator i regionen.

– En sak som jag brinner för är att driva förståelsen bland de anställda inom industrin att de måste hålla sig uppdaterade vad som är det senaste inom tekniken och forskningen. I Silicon Valley upptäckte jag att alla runt omkring mig höll sig tekniskt uppdaterad genom att regelbundet gå på seminarier och föreläsningar. Man polerar hela tiden på sitt tekniska CV – annars riskerar man att inte vara attraktiv på arbetsmarknaden vilket är viktigt i Silicon Valley där man byter jobb i snitt vart tredje år.

Mobile Heights med många små och stora medlemsföretag driver tre industriella forskningscentra och ett affärscentrum där entreprenörer kan få tillgång till oanvända patent.

MATS NYGREN

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06