Lunds Energi och doktorander till nytta för varandra

En ny adjungerad lektor finns sedan den 1 december på Avdelningen för miljö och energisystem vid LTH. Liisa Fransson från Lunds Energikoncernen kommer under två år att ägna 20 procent av sin tjänst åt forskningsprojekt, undervisning och handledning.

LTH och Lunds Energikoncernen har identifierat några olika samarbetsområden; hållbar stadsutveckling, bioenergi, biogas samt systemintegration och smarta nät.

– Lunds Energikoncernen arbetar för klimatneutral energikonsumtion och har länge haft samarbeten med LTH, säger Sylvia Michel, koncernchef för Lunds Energikoncernen. En djupare relation får vi nu genom att Liisa Fransson som ansvarar för vår FoU-avdelning aktivt deltar aktivt i arbetet vid Avdelningen för miljö och energisystem och båda parter får ökad kunskap och kan utveckla nya metoder. Detta är stort och viktigt för oss!

– LTH strävar i högsta grad efter samarbete med näringslivet, och industriell erfarenhet hos våra lektorer ökar utbildningens relevans för våra doktorander. Vår strategi för framtiden lyfter miljö, energi och klimat som de viktigaste frågorna, och samarbetet med Lunds Energikoncernen är en
bra pusselbit, säger LTH:s rektor Anders Axelsson.

Liisa Fransson genomförde sin forskarutbildning vid Kemiteknik 1999–2004, och en viktig del var att kommunicera forskningsresultat så att de kunde användas av beslutsfattare. Innan hon började på Lunds Energikoncernen arbetade hon med att bygga upp FoU-verksamhet i två innovationsbolag inom miljöteknik.
Liisa Fransson ser fram emot att ta del av LTH:s kanaler och nätverk. Från Lunds Energikoncernens sida vill hon ge möjlighet åt forskare att utvärdera teknik och affärsmodeller, t ex vid bygget av det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i Örtofta, och den planerade biogasanläggningen i Dalby, hållbar stadsutveckling i Brunnshög och hållbara energilösningar för ESS och MAX IV.
– Allt handlar om att lära känna varandra och samverka, säger Liisa Fransson. Jag ser mig själv som en brobyggare genom min bakgrund som forskare och inom näringslivet. Att få finnas i korridorerna ochträffa människorna är en förutsättning för framgång, och det finns så mycket vi kan göra tillsammans.

TEXT & FOTO: CHRISTINA FRÖJD

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06