Miquel blev doktor i Lund och Porto på en gång

LTH HAR FÅTT sin första ”joint” doktor. Det innebär att Miquel Miranda efter disputation den 16 november inte bara blev teknologie doktor i atomfysik vid LTH, utan också samtidigt ”Doutor em Fisica” vid universitetet i Porto, Portugal.

Han hade sedan 2008 studerat efter ett avtal mellan de två universiteten som stadgade ett antal omständigheter som till exempel när han skulle vistas vid de olika lärosätena och vilka ekonomiska ansvar som gäller etc.
– I Portugal är det här ett inte så ovanligt sätt att skaffa sig finansiering för sin forskning, berättade han till LTH-nytt. Men här har jag förstått att jag är först.
Nu har han en doktorsgrad som gäller i båda länderna och har fått förmånen att lära sig av två handledare som båda är experter på höghastighetsfysik, i Lund professor Anne L’Huiller och i Porto professor Helder Crespo.
Den sistnämnde beskriver tekniken som de utvecklar som ett mikroskop för tiden, där man med ultrakorta laserpulser kan undersöka processer som är närmast ofattbart korta, så korta att man kan frysa atomers och elektroners rörelser i rummet. Detta görs med laserpulser i femtosekunder
(0,000.000.000.000.001 sekund – en biljarddels sekund). Hur man ska kunna mäta dessa snabba pulser och processer när ingenting snabbare finns att jämföra med är sådana frågor som Miguel Miranda har arbetat med.
Hans avhandling heter “Sources and Diagnostics for Attosecond Science” och är skriven på engelska
men har en sammanfattning även på svenska och portugisiska.
TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06