Yrke: Industridesigner

Att måla och teckna har alltid varit viktigt för Therese Eklund. Men konstnärslivet lockade inte. Istället visade det sig att en utbildning i industridesign var precis rätt!

Hon hann med ett års lärarutbildning innan hon insåg att det är färg, form, funktion och teknik hon ska ägna sig åt. Både utbildningen i Lund och i Köpenhamn hälsade välkommen och valet föll på LTH.

– Det var en bra utbildning, säger Therese Eklund. Vi fick utveckla vår artistiska sida men också lära oss att den måste kombineras med teknik. Jag har haft nytta av det jag lärt mig, även matte och hållfasthetslära som jag inte förstod vikten av då. Och utbildningen kändes kopplad till arbetslivet tack vare de gästlärare som vi hade, att ha nära kontakt med arbetslivet är bra!

Hon hade dock velat ha mer utbildning i olika tillverkningsprocesser och mer materialkunskap. Therese skulle även gärna haft mer av gräns-överskridande projektarbeten så att murarna mellan olika yrken rivs redan under utbildningen.

När hon var färdigutbildad industridesigner 2003 blev det ganska omedelbart jobb på Sony Ericsson, där hon hade gjort ett projekt under utbildningen. Med en gång kände Therese att hon blev tagen på allvar.

– Under mina sju år på Sony Ericsson designade jag ett tiotal produkter som kom ut på marknaden. Vi jobbade i team med olika yrkesspecialister, vilket var en bra skola. Bland annat lärde jag mig massor om plasttillverkning.

I stort sett hade utbildningen förberett henne för det arbetsliv hon trädde ut i. Men hon tycker att studenterna gärna kan peppas och uppmuntras mer än vad som sker under utbildningen. I arbetslivet måste man kunna kommunicera och kompromissa och det är viktigt att ha ett bra självförtroende.

Efter sju år på Sony Ericsson var det dags för något nytt och en före detta chef, som börjat på Tetra Pak, lockade Therese Eklund att lämna in en ansökan till företaget. Hon tyckte det kunde vara kul att se vad man kan göra av olika slags förpackningar.

– Jag hade bra pejl på vad jag kunde bidra med, vilket behövdes eftersom Tetra Pak är en tuffare värld där designern inte har samma status som på Sony Ericsson. Tetra Pak är en väldigt innovativ, men tekniskt fokuserad arbetsplats. Innovationer och nya tekniska lösningar syns inte så mycket utåt.

Therese tycker det är kul att sälja in värdet av design – det triggar henne. För vissa handlar design bara om yta men den bästa designen förenar teknik, funktion och utseende på bästa möjliga sätt. Här är man inte ute efter det konstnärliga hantverket utan efter en industriellt framtagen produkt optimerad på alla plan.

– Jag älskar mitt jobb, det är väldigt roligt! Det finns många fler industrier och arbetssätt att utforska så risken är liten att jag hinner tröttna under mitt arbetsliv. Och värdet av min profession blir snarare större än mindre.

Men arbetsmarknaden är ganska tuff. Designers kommer alltid att behövas men man får delvis slå sig fram, menar Therese. Hennes kurskamrater har i de flesta fall fått jobb eller startat egen verksamhet.

Hon satsar inte på att stanna på ett och samma företag under många år utan hon vill skaffa sig större bredd inom yrket och så småningom bli creative director på ett företag.

– Att ha helhetssyn på det kreativa är min styrka, säger hon. Jag vill knyta samman ett företags produkter utseende- och formmässigt. Min yrkesdröm är att leda det kreativa arbetet på ett företag.

TEXT & FOTO: GÖRAN NILSSON

THERESES BÄSTA RÅD

• Ha kul under utbildningen och ta till vara allt det som du faktiskt får tillgång till gratis.
• Ta i alla sammanhang till vara möjligheten att utöka ditt nätverk.
• Specialisera dig inte under utbildningen utan var öppen för olika delar av yrkesområdet. Det är viktigt att kunna visa upp en bredd.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06