Glad att flytta till Medicon Village

– JAG HADE gärna flyttat igår. Jag ser bara fördelar med att flytta till Medicon Village. Det säger Christer Wingren, forskare i immunteknologi vid LTH. Till våren lämnar han och ca 65 avdelningskollegor nuvarande arbetsplatsen BMC för Astra Zenecas tidigare lokaler vid Scheelevägen. Där kommer de att dela labb och fikarum med flertalet av universitetets övriga cancerforskare, vilka idag sitter utspridda i Lund och Malmö.

– Det informella mötet blir lättare. Man kan spontant knacka på i varandras rum för att stämma av ett projekt, säger han.

Många av forskarna i immunteknologi jobbar med cancer eller autoimmuna sjukdomar. Grundtanken är dock densamma; att spåra biomarkörer för att diagnostisera och därmed kunna ge bättre behandling i det tidiga sjukdomsskedet.

Christer Wingren (bilden) själv jobbar både med den autoimmuna sjukdomen SLE samt olika cancerformer såsom bröst-, prostata- och bukspottskörtelscancer.

– Det blir några hundra meter längre till sjukhuset, men många av de kliniker vi jobbar ihop med flyttar också till Medicon Village. Och de som inte flyttar med når vi med en kort promenad, säger han.

Några hus bort på Medicon Village-området finns restaurangen Inspira där Lunda-forskarna kan dela lunchkö med någon från Region Skånes biobank, från ESS eller från någon av de runt 70 innovationsföretag inom life science-sektorn som också huserar på området. För att främja mötesmöjligheterna ytterligare arrangerar Medicon Village seminarier, soppluncher och andra events för ”medlemmarna”, som hyresgästerna kallas, och andra besökare. Det finns också gemensamma konferensrum att tillgå.
– Vi ska ju bekämpa cancern tillsammans så att komma ihop så här tycker jag är en fantastisk möjlighet, säger Christer Wingren.

TEXT & FOTO: KRISTINA LINDGÄRDE

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06