Nu samlar EIT flera lab till ett

Ett nytt forskningslaboratorium har skapats på Institutionen för Elektro- och informationsteknik, EIT. I november invigdes nyskapelsen med tårtkalas, som i sig är en tradition i E-huset.

Det nya labbet innehåller (ännu) inte så många nyheter men det är ett utrymme som tagits i anspråk på tredje våningen och gör att flera verksamheter kan flyttas upp ur källaren och nu få ett större, sammanhängande utrymme, ja utgöra en ny mötesplats vid sidan av fikarummet.

Detta berättade prefekten Viktor Öwall, som också förrättade klippet av ett blågult band.

– Det utrymmet har vi tidigare gett bort när det blev överflödigt, senare hyste det arkitektlärarna något år. Nu har vi återtagit ytan (och hyran), sa han.

Nu finns därför en elektroniskt avskärmad så kallad Faradays bur för bland annat brusmätning tillsammans med en rad utrustningar för chipstillverkning och chipsmätning.

Professor Henrik Sjöland, specialist på analoga chips, har lett den grupp som utformat laboratoriet. En ombyggnad gjordes av Akademiska hus, som fick beröm av Öwall.

Kvar i källaren finns fortfarande vissa elektroniklabb, som ett ekofritt rum och ett ekorum. Det finns också en ”channel sounder” för att testa radiokanaler. Det är institutionens största investering, som Wallbergstiftelsen hjälpt till med.

Om hur moderna modulära mätsystem fungerar berättade professor Anders J Johansson och om en annan specialitet talade Erik Lind, forskare i nanoelektronik, nämligen kryomätningar. Dessa görs ofta bara några grader över absoluta nollpunkten.

– En ny kryoutrustning är nu på väg – efter upphandling – till den kryokammare som inrättats i det nya labbet. För dessa mätningar gäller det att på flera listiga sätt undvika att
värme leds in från yttervärlden via de elledningar som måste finnas där, sa ErikLind. LTH har betalat investeringen.

Ute i det för dagen välstädade laboratoriet studerade en stor skara maskinerna för bondning, där man under övervakning med mikroskop ansluter kablar till små ledare på chips som i sig
bara är en kvadratmillimeter stora!

Bredvid står en laserkanon som kan ta bort anslutningarna igen om man gjort fel.
I laboratoriet kan man mäta frekvenser upp till 70 GHz, mäta kanaler för trådlös kommunikation, fräsa kretskort och mycket annat.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Se en film om EIT-labbet (Av Anders Frick)

www.youtube.com/embed/oj9rRC--E7g

 

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06