LTH:s förste doktor tolkade Einsten

För 50 år sedan, hösten 1962, kom de första elektroteknikteknologerna till LTH. Skolans andra civilingenjörsprogram startade – teknisk fysik var det första 1961. För att fira detta träffades lördagen den 27 oktober ett 80-tal av totalt cirka 185 teknologie doktorer, som disputerat vid EIT eller någon av dess föregångare.

Vid E-sektionen initierades sex teknologie doktorsutbildningar svarande mot de sex institutionerna elautomatik, elektrisk mätteknik, teletrafiksystem, teletransmissionsteori, teoretisk elektroteknik och tillämpad elektronik. 2007 hade alla utom elektrisk mätteknik successivt gått samman och bildat institutionen för elektro- och informationsteknik, förkortat EIT.

Dagen inleddes med en presentation av LTHs förste teknologie doktor (1967) Olov Einarsson (bilden) som på ett mycket uppskattat sätt och med insprängd tillbakalutad humor besvarade
den något provokativa frågan ”Är världens mest kända ekvation E=mc2 korrekt?”

LTHs förste E-civilingenjör Carl-Erik Sundberg (1966) berättade att han i sin ungdom byggde en radiostyrd båt. Därmed var hans yrkesval bestämt. Så småningom hamnade Carl-Erik på
legendariska Bell Labs. Där satte han upp målet: 100 tidskriftsartiklar, 100 konferensbidrag, 100 patent och 100 länder. F n har Carl-Erik besökt drygt 150 länder och med god marginal passerat
även övriga delmål.

Sven Mattisson är berömd kretskonstruktör på Ericsson. Han avslöjade att en syokonsulent föreslog att han borde bli bonde. Han valde i stället elektronikbanan och kunde ge oss en
intressant inblick i tankarna kring tillkomsten av Bluetooth.

Presentationerna avslutades av Skotte Mårtensson – LTH-legendar redan under sin livstid. Han illustrerade E-sektionens och delvis LTHs tillkomst och utveckling med hjälp av en uppsjö foton. Nostalgin flödade som den borde en sådan dag!
Fiestan avslutades med middag i E-husets foajé–var annars? Middagstal hölls av EITs teknologie doktor Rector Magnificus Per Eriksson – även han blev nostalgisk.
Dagen, som uppskattades mycket, hade planerats av Rolf Johannesson (E66) och Viktor Öwall (E82) med ovärderlig hjälp av Pia Bruhn.

TEXT: ROLF JOHANNESSON

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06