Så blev det mer liv i E-huset

Mats om tre Matsar *

– Det är mycket mer liv i huset nu. Där hade Mats White rätt i sina visioner. LTH-nytt gick på rundvandring i E-huset med husprefekten Mats Cedervall. Han visade stolt upp nya och fräscha lokaler, men var samtidigt kritisk.

– När arkitekt Mats White för två år sedan höll ett av E-husets tårtseminarium var han mycket tydlig med sin vision om hur E-husets kunde förändras för att det skulle bli en positiv miljö för främst teknologerna. Idag tror jag att alla som vistas i E-huset ger Mats rätt; det är mycket mer liv på bottenplanet i E-huset, säger Mats Cedervall (bilden intill). Det har skett en positiv förändring som initierades av LTH:s ledning och som gör mycket för teknologerna.

– Det jag kritiserar är hur Byggnadsenheten genomförde projektet med allt för lite kontakt med oss användare och allt för dyra lösningar som gjorde slut på pengarna i förtid, säger Mats. Han har i efterhand fått ”tigga” pengar hos LTH:s ledning för många kompletterande åtgärder.

Han kritiserar bl a dyra designmöbler och armaturer som kommer att bli dyra även att underhålla. I foajén finns de mysiga men dyra sittkuddarna och vägginklädning i tyg som redan har behövt göras om. Slutresultatet är han dock ganska stolt över. Renoveringen har kostat många miljoner, slutnotan har han inte sett än. Arkitekt Mats White stod för inspirationen och man inriktade sig främst på den dystra foajén.

Av någon anledning fick hörsalarna inte del av den planerade renoveringen, men LTH:s ledning gav extra pengar så att stolar och pulpeter kunnat bytas ut mot nya samtidigt som Akademiska hus målade och bytte golv. Från föreläsarnas pulpeter kan nu ljus, gardiner, projektor, ventilation etc styras. Dessutom kan man sänka dem till rullstolshöjd, visar Mats stolt. Alla föreläsare skall känna sig välkomna.

De dystra trapphusen ville Mats Cedervall och hans husstyrelse förbättra men det stoppades 2010 när renoveringen planerades. När den avslutats utan åtgärder för trapphusen så fullföljdes renoveringen i somras. Ny belysning och ommålning har gjort trapporna ljusare och trevligare. Detta gjordes som en del av Akademiska hus renovering.

Biblioteket, som flyttade in i nya lokaler senvåren 2005, har nu flyttats norr ut till mindre lokaler och i stället har studenterna fått flera stora, tysta läserum med glasdörrar och glasfönster in till innergården. Denna har samtidigt fått fler utemöbler och en ny dörr till läsrummen.

Ett seminarierum och några mindre rum har blivit ett femmodulsrum som kan delas av med en ljudisolerad blockvägg. Blockväggen kan användas som whiteboard att skriva på. Väggarna runt de gröna krittavlorna här har fått röd färg som gör att ögat bländar upp och ser texten bättre. Med rektors hjälp lånades en positiv lösning från Kemicentrum.

ETF, Elektroteknisk förening, som förr satt i smårum vid en korridor, har fått nya utrymmen i södra delen av E-huset. Mycket bättre, tycker Joakim Arnsby, som ”råddar” i det redan överfyllda labbet. Föreningen gör en del systemförbättringar åt LTH och sponsras av företag.

Lantmätarutbildningen flyttade in i norra flygeln här om året och vill stanna. Nu har deras studenter fått egna utrymmen som var knökfulla med folk när vi besökte dem, fler än koldioxidmätarna gillar. Mats visade den ”Matska knappen” (bilden bredvid) som vid påtryckning genast ökar ventilationen. Den är inte endast uppkallad efter honom utan äran tillfaller även hans namne Mats Lindén från Byggnadsenheten.

En utomstående får nästan svindel när man går genom de eviga källarlabyrinterna där både Edekvata och Idét har lokaler kvar trots det nya LED-caféet. Här sitter bl a också Datordriftgruppen och E-husets tryckeri, som just ska uppdateras med nya maskiner.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

FOTNOT: Mats Cedervall är husprefekt, Mats White arkitekt, Mats Lindén en uppskattad fastighetsförvaltare och Mats Nygren författare till denna text.

Nytt café invigdes

Den 21 september invigde E-sektionen sitt nya café, CED-café. De uppvaktades med blommor från LTH:s ledning som finansierat ombyggnaden. Cafémästare Johan Westerlund tackade även husets institutioner som skänkt den stora vägg-teven i lokalen. Förra årets cafémästare, Johan Ehrentoft, var nöjd både med caféet och med det inflytande han haft på arkitektens design av det.

Det nya caféet har fått elektronik-, kommunikations- och datastudenterna att flytta upp ur källaren och etablera sig i en ljus lokal intill foajén. De har efter en extra insats från LTH under sommaren även tillgång till en ”uteservering” intill.

I källaren finns fortfarande Data-fiket kvar.

FAKTA OM E-huset

…hyser bortåt 1.200 studenter och en personal på 200 personer i fyra avdelningar eller institutioner på ca 19.000 kvadratmeter. Huset innehåller nu minst 26 grupprum för studier, nästan alla fulla för det mesta, men ibland med ekonomistudenter som ju inte hör hit.

Huset byggdes till med nya flyglar i norr och söder när D-utbildningen startades i början av 80-talet. I den södra flygeln sitter idag Utbildningsservice.

Hörsalarna byggdes om 1994–95. En större ombyggnad av E-huset gjordes 1996. Då tillkom en rad grupprum eftersom man ville ändra undervisningsmiljön efter en europeisk utvärdering, som visade att utbildningen saknade projektkurser som förberedde teknologerna inför deras examensarbete.

Korridorerna i institutionerna åtgärdades också då och är idag tämligen fräscha. På 2000-talet har man ändrat ett antal labblokaler.

 

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06