Vinnarna hos Vetenskapsrådet

Följande 32 LTH-forskare fick den 3 november besked om att de fått projektbidrag från Vetenskapsrådet.

Listan omfattar dels nya bidrag till unga forskare, dels traditionella bidrag till seniora forskare.
Totalt delades 1,3 miljarder ut till 347 forskare i Sverige, nästan var tredje ansökande lyckades få ”bingo”. Lunds universitet toppade listan och tog fler miljoner än något annat universitet. De flesta anslagen gäller för tre eller fyra år. Här anges en avrundad totalsumma i miljoner kronor:

Fredrik Andersson, matematik, 2,9.
Stefan Andersson-Engels, atomfysik, 3,0.
Edoard Berrocal, förbränningsfysik, 3,8.
Per Ola Börjesson, EIT, elektro- och informationsteknologi, 1,6.
Giacomo Como, reglerteknik, 3,3.
Knut Deppert, Fasta tillståndets fysik, 2,7.
Kimberly Dick, Fasta tillståndets fysik, 2,8.
Ove Edfors, EIT, elektro- och informationsteknologi, 2,4.
Ulf Ellervik, organisk kemi, 2,1.
Mats Gustafsson, EIT, 3,0.
Bertil Halle, biofysikalisk kemi, 3,4.
Eskil Hansen, 2,numerisk analys, 2,9.
Anders Heyden, matematik, 2,4.
Anne Huillier, atomfysik, 3,3.
Sven Lidin, polymer och materialkemi, 4,8.
Erik Lind, EIT, 3,8.
Andrzej Lingas, datavetenskap, 2,4.
Jakob Löndahl, Ergonomi och aerosolteknologi, 3,2.
Solveig Melin, mekanik, 2,5.
Andreas Mentzel, hållfasthetslära, 2,7.
Jimmy Olsson, matematik, 2,4.
Joachim Rodrigues, EIT, 3,2.
Peter Samuelsson, matematisk fysik, 1,5.
Maria Sandsten, matematisk statistik, 2,4.
Jörg Schmeling, matematik, 2,7.
Ingegerd Sjöholm, livsmedelsteknologi, 2,4.
Per Ståhle, hållfasthetslära, 2,4.
Lars Wadsö, byggnadsmaterial, 3,2.
Mathias Wallin, hållfasthetslära, 3,4.
Ed van Niel, teknisk mikrobiologi, 1,8.
Hongqi Xu, Fasta tillståndets fysik, 4,1.
Karl-Erik Årzén, reglerteknik, 3,2.


För fler detaljer se: www.vr.se

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06