Tom Rye - näste trafikprofessor

Tom Rye är idag professor i Transport and Mobility Management i Edinburgh men blir nästa år professor i Trafikplanering vid Lunds Tekniska Högskola istället. Den 1 mars efterträder han Bengt Holmberg som då går i pension.

– Det är roligt att kunna rekrytera en så duktig person. Dessutom ser vi Tom som en frontperson i vår kommande ansökan om ett nationellt kollektivtrafikcentrum, säger Bengt Holmberg.

Tom Rye är 44 år och har fördjupat sig i både hårda och mjuka frågor som rör kollektivtrafik och trafikplanering. Exempelvis hur man premierar miljövänliga trafikslag, jobbar med attitydpåverkan, fordonsbeskattning, parkeringsstrategier och andra policys. Han har även jobbat som utredare och trafikkonsult, bland annat i Londons kollektivtrafikbolag, Transport for London.

– Därtill är han en uppskattad ledare, kollega och pedagog, säger Bengt Holmberg och tillägger att han är språkbegåvad och troligtvis lär sig svenska ganska snabbt.
Att han än så länge inte har någon större insyn i det svenska samhället ser inte Bengt Holmberg som ett problem:

– Nej, snarare tvärtom. Likheterna mellan länderna är större än skillnaderna. Och är man trafikforskare har man oftast redan jobbat ihop, vi har bland annat stött på varandra via ett EU-projekt. Tom har också redan nära kontakt med trafik- och transportforskare I Sverige och har besökt Lund flera gånger.

Forskningen inom trafikplanering och kollektivtrafik i Lund har ca 40 år på nacken. Idag arbetar knappt 25 trafikforskare på LTH. Den kännetecknas av att vara empirisk och åtgärdsinriktad. Aktuella projekt handlar om hållbara transportsystem, ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, olika resenärers preferenser av olika trafikslag, trafikplanering för äldre och funktionshindrade, gående och cyklisternas behov, trafiksäkerhet, persontransporter, förarstöd i bilar för bränslesnål körning och dimensionering av vägar.

KRISTINA LINDGÄRDE

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06