Svagare ljus kan ge bättre synlighet

– Jag är förvånad att det inte sker fler olyckor under operationer, säger Hillevi Hemphälä. Jag beundrar kirurgerna som klarar av sitt arbete trots den dåliga visuella miljön, säger hon.

Hillevi Hemphälä är optiker och doktorand på Institutionen för designvetenskaper. Hon har forskat inom synergonomiområdet sedan 2004. Synergonomi kan beskrivas med orden ”utformning av den visuella miljön för att undvika ohälsa hos arbetstagaren”. Ett av Hillevi Hemphäläs forskningsprojekt sker i samarbete med Helsingborgs lasaretts kirurgavdelning för att förbättra
ljusmiljön i operations-salarna.

Hillevi Hemphälä (bilden) har mätt belysningen i de 14 salarna och funnit belysningsstyrkor på mellan 70.000 och 170.000 lux.

– Det är ett för stort spann och kan innebära risker för både patienten och kirurgen vid en operation, säger hon.

Tillverkarna av operationslampor säljer oftast lampor med devisen ”the more the better”, berättar Hillevi. Men det är sällan det är bäst med en lampa som ger högst belysningsstyrka.

En pannlampa eller en riktad operationslampa kan belysa ett område med en diameter på 15
cm. Men oftast opereras större ytor än så. Det innebär att den totala operationsytan inte har rätt belysning samtidigt som det blir för stor kontrast mellan operationssåret och området runt omkring.

– Mina rekommendationer är att höja allmänbelysningen i rummet och minska belysningsstyrkan
på själva operationslampan. Det skulle innebära att operationssåret får bättre belysning samtidigt som området runt omkring får färre skuggor, säger Hillevi Hemphälä.

I sin forskningsstudie hoppas Hillevi Hemphälä kunna ta fram en belysningsrekommendation för operationsljus. Det saknas helt i dag.

Hon förespråkar en större tvärvetenskaplighet inom internationell belysningsforskning. Hon upplever att det saknas och ger ett exempel från en japansk forskningsstudie på barn. Ett problem i Japan är att barn har svårt att vakna på morgonen på grund av att de får för lite sömn vilket i sin tur beror på alla aktiviteter de måste klara av under dagtid. I stället för att låta barnen sova mer har forskare tagit fram en lampa med ett speciellt ljus vars syfte är att barnen ska
bli piggare på morgonen. Forskarna har varit förundrade över att lampan endast fungerar på vissa barn och inte på andra.

– Ögat vänds ibland bakåt när man sover och på en del personer hamnar pupillen bakom ögonhålans ben och är då inte mottaglig för ljus, säger Hillevi Hemphälä.

Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till att lampan inte fungerar på alla, men de japanska
forskarna känner inte till det, säger Hillevi Hemphälä.

Hennes forskning inom synergonomin har gjort att hon tänker på belysning i de flesta andra sammanhang också.

–Jag vill kunna trivas i mitt hem och har bara halogenlampor. Jag klarar inte av den dåliga färgåtergivningen hos lågenergilampor, säger hon. Jag är miljövänlig på andra plan fortsätter hon, och berättar att hon har en gasbil och sopsorterar.

JESSIKA SELLERGREN

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06