Nu är vi 50+

LTH:s jubileumsår börjar lida mot sitt slut. Det har sannerligen varit ett händelserikt år.
Vi har använt året till att befästa vår gemenskap inte bara mellan oss som verkar på LTH just nu utan också med dem som tidigare varit knutna till oss på olika sätt – som studenter, som forskare, som lärare, som administratörer eller som samarbetspartner.

Tack vare Skotte Mårtensson och Mats Nygren har vi fått LTH:s femtio första år på pränt. När man passerat femtio glöms skrönorna och historierna lätt bort och man blir historielös. Jag är stolt över vår historia – och att vi fick den dokumenterad.

Under året har vi träffat många gamla vänner vid jubileumsseminarier, vid jubileums-middagar, vid jubileumsspex, vid jubileumsfester, etc, etc. En av våra highlights var definitivt vår alumnifest. Visserligen har 25.000 studenter lämnat LTH under åren och vi har en databas med 8.000 alumner registrerade, så visst hade vi kunnat förvänta oss en del anmälningar. Men med vår erfarenhet från 40-årsfesten, som ställdes in p g a av för få anmälningar, hade vi skruvat ner förväntningarna. Den slutliga festen fick flyttas till Viktoriastadion med 1.600 deltagare under en fantastisk kväll. Tack alla ni som kom. Ni har skapat ett tryck på oss att förvalta och utveckla alumnernas intresse för oss.

Det som gör alumniarbetet extra viktigt just nu är Högskoleverkets förändrade kvalitetsutvärdering av högre utbildning. Mycket har diskuterats om denna. Den har ju t o m fått en universitetskansler att avgå. Den nya utvärderingen kommer att fokuserar mer på resultat och mindre på process. Det innebär i sin tur att man koncentrerar sig på ”Learning outcomes”. Dessa kommer att domineras av utvärdering av kvaliteten på examensarbete liksom avnämarnas/alumnernas uppfattning av utbildningens kvalitet i relation till de arbetsuppgifter de har. Detta ställer krav på en tätare kontakt med våra alumner. Det kommer att vässa vår utbildning både till innehåll och form.

Nu går vi framåt mot en hisnande framtid. En del av vår strategi är ganska självklar. Jag brukar säga att ”vi bygger ett CERN i Lund”. Om 4–5 år är MaxIV i full drift. Om 10 år är ESS nästan klart. Då firar vi sextioårsjubileum.

Anders Axelsson, rektor

Läs rektors blogg

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06