Tankar från redaktören

2011 har för oss på LTH präglats av att Lunds Tekniska Högskola fyllt 50 år.

Inte minst för egen del har det präglat livet då jag fick chansen att tillsammans med veteranen Skotte Mårtensson gräva ner mig i valda delar av denna 50-åriga historia under ett helt år. Det var mycket intressant att få träffa pionjärer och studera teknologtidningar och skapa sig en bild av en högskola som för mig mest låg i pereferin under mina egna år vid Lunds universitet och mitt senare arbete på en dagstidning i Lund.

Arkivmaterialet från LTH:s barndom visade sig vara ganska magert. Kansliflyttarna har kanske
varit många. Nu hoppas Skotte och jag att vårt insamlade material ska förbättra läget något till nästa gång som historien ska skrivas.

Det blev till slut oerhört arbetskrävande att ro hela skutan i land. Mitt deltidsarbete blev i flera månader till mer än heltid och semesterveckor rök, men till sist hade vi pusslat ihop och rättat
alla texter, valt ut bilder bland mer än 2.000 inscannade sådana och försett dessa med bildtexter. Att det sedan blivit fel i några få av dessa är kanske förståeligt.

Detta jubileum präglar även detta nummer av LTH-nytt, där jag under höstterminen tagit över rodret från min energiske vikarie Anders Frick. Tack för du hållit skutan på rätt kurs, Anders!

Mats Nygren

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06