Ny masterutbildning i livsmedelsinnovation

Livsmedelsinnovation och produktdesign är ett nytt masterprogram i samarbete mellan Frankrike, Irland och Sverige genom Avdelningen för förpackningslogistik vid LTH. På engelska heter programmet FIPDES eller ”Erasmus Mundus Master Food Innovation and Product Design”.

Utbildningen har redan startat i Frankrike med 20-talet studenter från hela världen. Vid Agro-Paristech studerar de nu livsmedelsteknik, till våren blir det studier i innovation, marknadsföring och företagsledning i Irland. Under det andra året kan studenterna välja mellan tre inriktningar av vilka en handlar om livsmedelsförpackningsdesign och undervisas vid LTH och följs av ett examensarbete.

Det innebär att vi får sex-sju studenter från den första kullen, en sant global samling, säger professor Annika Olsson, som i år har efterträtt Gunilla Jönsson på den posten.

Bakgrunden, berättar hon, är att de på institutionen för något år sedan hade en kvinnlig, fransk gästforskare från vid namn Gwenola Bertuluci, som varit med och ansökt om att få starta denna nya utbildning, men då fick nej av EU eftersom man saknade viss kompetens. Efter att Lund anslutit sig blev det ett ja istället!

– Vi skulle gärna se att fler europeer och svenskar anslöt sig till utbildningen, nu är de få, kanske för att det blev ont om tid för marknadsföring, säger Annika Olsson.

Syftet med programmet är att skapa en framstående utbildning kring innovation och livsmedel.
För Förpackningslogistik betyder det att man använder tre redan befintliga kurser och utvecklar en ny om mat och förpackningar i samarbete med sina franska partners.

 

Ny masterutbildning kring nollenergihus
En ny masterutbildning, ”Energi- och miljöeffektiva byggnader”, planeras av LTH för Campus Helsingborg med start höstterminen 2012. Experter med sådan kompetens ropar nu byggbranschen efter, säger universitetslektor Maria Wall.

Masterutbildningen är i första hand tänkt som en fortsättning på högskoleingenjörs-utbildningen i Byggteknik med arkitektur, men den är också öppen för andra kvalificerade studenter med relevant ingenjörs- eller arkitektutbildning från Sverige eller andra länder.

Maria Wall påpekar att energianvändningen i byggnader ger upphov den allra största miljöpåverkan byggnader har och byggsektorn står för en stor andel av vår totala energiförbrukning, 40 procent i Europa. Med anledning av det har också flera myndigheter höjt kraven på såväl framtidens byggen som äldre hus.

I detta fall är det främst forskningen vid LTH, internationellt och i industrin kring så kallade nollenergihus och andra lågenergilösningar i kalla klimat som kommer att läras ut. Utbildningen ges på engelska och har väckt internationellt intresse redan innan den finns. Den syftar till att skapa en helhetssyn och ett systemtänkande som både minskar energianvändningen och koldioxidutsläppen samtidigt som den skapar bättre inomhusmiljöer.
LTH:s styrelse och LU:s rektor har sagt ja tack till planerna.

MATS NYGREN

Pedagogisk forskning om utbildning införs på LTH

Pedagogisk utveckling inom teknikvetenskap är ett nytt forskarutbildningsämne vid LTH. Som sådant är det nu godkänt av LTH:s styrelse. På engelska heter det Engineering Education.

Vad det närmare kommer att innebära praktiskt är inte klart men det finns en intresserad doktorand, Torgny Roxå, som lett LTH:s pedagogiska verksamhet Genombrottet i ett tiotal år, och som hans handledare ska professor Per Odenrick vid Institutionen för designvetenskaper ställa upp. Det finns också tankar - men alls inga beslut - om att undersöka möjligheterna att vid LTH anordna utbildning av tekniklärare för gymnasiet.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06