Notiser

För säkrare elförsörjning

Forskare vid LTH och KTH fick i våras tillsammans ett anslag på 19 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning. Professor Anders Rantzer och docent Olof Samuelsson leder ett projekt för säkrare elnät. Risken för störningar ökar när näten blir allt mer internationella och får allt fler småskaliga inslag från t ex vindkaftverk. De ska arbeta fram automatiserade system för stamnätet som snabbt ändrar flödet på internationella kablar eller tillfälligt stänger av vissa tyngre förbrukare.


Bengt Sundén hedrad
Professor Bengt Sundén, Energivetenskap, har fått en hedrande utmärkelse av ASME, American Society Mechanical Engineers, – The Heat Tranfer Memorial Award. Han uppmärksammas för att ha ”bidragit till förståelsen av mekanismerna hos värme och rörelsetransport genom komplexa geometrier, t ex kompakta värmeväxlare, gasturbinkylare och bränsleceller), förstärkning av värmeöverföring, förbättring och utveckling av beräkningsmetoder och datorkoder för värmeväxlare.”
Priset delades ut i november vid en stor konferens i Denver: ”International Mechanical Engineering Congress and Exposition” men beslutet togs redan i våras.

– Detta är den näst finaste medalj man kan få inom det mekaniska området, kommenterade den stolte mottagaren, som varit professor på LTH sedan 1992 och publicerat över 500 vetenskapliga artiklar och handlett 32 doktorer och just nu har 12 doktorander.

Allt populärare val
Civilingenjörsutbildningen har ökat i popularitet de senaste åren. Nu är det i särklass mest eftersökta av högskolans alla yrkesutbildningar. Inför denna hösttermin var det förstahandsvalet för 10.000 personer. Näst populärast var sjuksköterskeprogrammen, enligt SCB och Högskoleverket.


Nya universitetslektorer
Anders Warell
, universitetslektor i industridesign från 1 maj, Thomas Magesacher, tele-kommunikation, och Carl Olsson, biträdande lektor i matematik/datorseende. Jan-Erik Rosberg, biträdande lektor i akviferteknik och Per Karlsson, lektor i industriell elektroteknik, Lars Wallman, elektrisk mätteknik, Erik Lind, lektor i högfrekvent nanoelektronik. Stephen Hall, lektor i hållfasthetslära från 1 november.


Det lönar sig
Det lönar sig att bli civilingenjör. Enligt en undersökning av Saco visar att en civilingenjör i snitt tjänar 38 procent mer än en gymnasieingenjör i sin livslön trots att man räknat av skatter och avbetalningen av studieskulder. För biologer och kemister var ”vinsten” bara några enstaka procent.


Nya professorer
Johan Revstedt
 har utsetts till professor i mekanik, särskilt strömningsmekanik, inom Institutionen för energivetenskaper sedan 14 april. Martin Höst blev professor i programvarusystem från 7 april och Annika Olsson efterträdde 1 maj Gunilla Jönson som professor i förpackningslogistik vid Institutionen för designvetenskaper. Jens Klingman, kraftverksteknik sedan 26 maj, Juan Yinliang, värmeöverföring sedan 9 juni, Pål Börjesson har sedan 26 maj befordrats till professor i miljö- och energisystem vid Institutionen för miljö och samhälle. Tom Rye, har utsetts till professor i trafikplanering vid institutionen för trafik och samhälle från 1 mars 2012. Pierre Nugues är ny professor i datavetenskap vid Institutionen för datavetenskap från 6 oktober 2011. Öivind Andersson är befordrad till professor i förbränningsmotorer från 13 oktober. Johan Marklund har befordrats till professor i produktionsekonomi från 24 november. Magnus Fontes är ny professor i matematik.


Mindre gift från kläderna
Maria Jonstrup
 har i sin doktorsavhandling i bioteknik utvecklat en ny reningsmetod för textilfärger. Dessa utgör, som hon själv tidigare skrivit om i LTH-nytt, en stor miljöfara i flera asiatiska uländer. SIDA, som finansierat projektet, hoppas att det ska gå från forskning till tillämpning i stor skala, men då krävs det också stöd i lagstiftningen i de olika länderna.

Magnetic Components
Magnetic Components Sweden AB har beviljats 9,14 miljoner kronor i tillväxtlån från Energimyndigheten. Där anser man att företaget kan bidra till en minskad energianvändning i industrin genom sitt uppvärmningssystem byggt på induktion och sina elektriska drivsystem, som dock inte utvecklats lika långt än. Företaget bygger på forskning från LTH och forskare från LTH, Institutionen för industriell produktion.


Prisad för inbromsning
Lilla Polhemspriset på 25.000 kr från Sveriges Ingenjörer gick i september till nyexaminerade LTH-ingenjören Arvid Rudberg för hans examensarbete i samarbete med BMW AG i München. Där visar han hur inbromsning i en bil med fartkontroll kan göras energieffektiva och minska bränsleförbrukningen hos en bil genom bättre planering via gps och kartor. BMW planerar att använda resultatet i tävlingar som RCN Green Challenge i Nürnburgring. Rudberg är uppvuxen i Västervik och arbetar idag på Scania i Södertälje.

Mest inflytelserik
En vetenskaplig publikation om kravberoenden inom mjukvara fick i slutet av augusti ett hedersomnämnande som den mest inflytelserika kravhanteringsartikel som publicerades för 10 år sedan. Det skedde vid den internationella ”Requirements Engineering Conference” i Trento, Italien.


Bakom uppsatsen stod Per CarlshamreKristian Sandahl, Mikael Lindvall, Björn Regnell (bilden) och Johan Natt och Dag från LTH och Linköping.

Artikeln presenterar resultat från en empirisk kravhanteringsstudie om hur beroenden mellan mjukvarukrav påverkar planeringen av kommande utgåvor av mjukvaruintensiva system i ständig utveckling. Kravhanteringsprocessen är central för att en mjukvaruutvecklande organisation ska kunna skapa ett bra beslutsunderlag och en bra koppling till design- och testprocessen.

– Mjukvarans fördelar att snabbt kunna ändras och att framgångsrikt ta tillvara nya teknikmöjligheter ger också en baksida i form av enorm komplexitet och oförutsedda beteenden som ofta inte är önskvärda. Artikeln visar genom en serie fallstudier att de mest kritiska tvärkopplingarna mellan mjukvarukrav är de som förväntas påverka balansen mellan implementationskostnaden och det förväntade marknadsvärdet. Det är alltså i gränslandet mellan tekniska och ekonomiska överväganden som de kritiska besluten fattas, förklarar professor Björn Regnell.


TLTH i topp
Sedan kårobligatoriet avskaffades 2010 har 50 procent av studentkårernas medlemmar lämnat kårerna. Men på TLTH är det bara 20 procent som avvikit, visar en utredning av P3 Nyheter. Med den andelen ligger TLTH i topp i landet tillsammans med några andra kårer i Lund och Uppsala. Mindre högskolor har oftast drabbats av störst medlemstapp.


I senaste laget
2010 vann LTH-studenternas hybridracer andra pris i Formula Student, klassen för miljövänliga bilar. Till årets upplaga hade teamet konstruerat en helt ny bil, LUR5, som dock blev klar för sent för att ställa upp i själva tävlingen på Silverstonebanan. Allt från rattelektronik till karossgjutning hade laget gjort själva under det senaste året. Motorn kom ursprungligen från en motorcykel men är rejält modifierad.


– Vi har lagt ner tiotusentals timmar på det här projektet. Tillverkningen av monocoquen, alltså bilens kaross, är det som har tagit längst tid, säger Andreas Eriksson (bilden), projektledare för det omkring 50 personer starka laget.


Studenterna valde att avvakta till nästa års Silverstonetävling, efteroms de aldrig hann köra in bilen, och istället tävlar man i några mindre tävlingar i väntan på det.


Stöldskydd snart ute
Professor Sten Wandels stöldskyddsuppfinning Temper Seal har nu börjat testa ute i butik. Innovationen har både vunnit Swedish Embedded Award och internationella priser. Nu utvecklas tekniken bl a i samarbete med Axis AB med syfte att tjuvar ska tas på bar gärning av automatiska övervakningskameror när larmet går. Tekniken demonstrerades av LTH vid Tekniska mässan i början av oktober.


Hjärtlig seger
Frida Sandberg
 vann ”Young Investigators Award” vid den internationella konferensen ”Computing in Cardiology” i Kina i september. Hon vann priset med en artikel som ingick i hennes doktorsavhandling vid Institutionen för elektro- och informationsteknik vid LTH: ”Modelbased analysis of the ventricular response during artrial fillibration”. Medförfattare var V Corino och L Mainardi från Milano och Fridas handledare på LTH, Leif Sörnmo.


Vinst för fuskare
Är det rätt att fuska i spel? En moralisk debatt uppstod när Tobias Claesson skapade en app, Wordfinder, som ska hjälpa användaren att spela Wordfeud, ett alfapetspel i app-världen för mobiltelefoner och läsplattor. Programmet hämtar ord från Den stora svenska ordlistan som passar de bokstäver man har. Tobias blev förvånad när han sålde mer än 10.000 spel och översatte spelet till engelska och holländska.


Energieffektivisering
Vinnova och Energimyndigheten vill främja forskning kring kiselkarbid (SiC) för energieffektiv elanvändning. En ny utlysning på 212 miljoner kronor kallas ”Industridrivna FoU-projekt och SIC Power Center” och ska öka användningen av SiC för att spara energi och utveckla nya produkter.


Rotarystipendium
Josefine Carlsson
 från Östra Ljungby har fått en Rotarystipendium på 15.000 kronor. Hon läser på väg och vattenprogrammet med inriktning mot trafiksäkerhet och får pengarna som stöd under en utbytestermin i University of Waterloo i Kanada.


Knut Deppert prisad
I samband med professorsinstallationen den 14 oktober fick professor Knut Deppert vid avdelningen Fasta tillståndets fysik ett av universitetets två pedagogiska priser.

Hjärtinfarkter ska kartläggas
Professor György Marco Varga vid LTH medverkar i en stor studie som syftar till att undersöka behandlingen av akut hjärtinfakt. SSF har gett 20 miljoner till projektet som leds av läkarna David Erlinge och Olle Melander. Lunds biobank för hjärtinfarktpatienter ska byggas ut till en nationell biobank och det är här som György Marco Vargas specialistkunskap kommer in kring provhantering och kvalitetskontroll. Biomarkörer och genetik ska kartläggas.


Bergman i IVA
Karl Bergman
 är forskningschef på Vattenfall och valdes i somras in i Kungl Ingenjörsvetenskaps-akademien, IVA. Han examinerades 1983 i teknisk fysik vid LTH och disputerade 1987. Sedan arbetade han med optoelektronik och krafthalvledare inom ABB innan han 2003 kom till Vattenfall.


De fick Årets idé
Mattias Andersson
 och Matilda Axelsson, studenter vid LTH, vann Livsmedelsföreningens tävling ”Årets idé” och därmed 30.000 kronor, som delades ut på Livsmedelsdagarna i Tylösand den 9 september. De kallar sin innovation inom produktmätning för SmartFood och den berömdes av juryn för att ha både ett visionärt och ett samhällsbefrämjande perspektiv. ”Här finns goda affärsmöjligheten även om idén skulle ta ett stickspår”, ansåg juryn. De två MA-personerna fick också stipendium på 25.000 kr av Skånes Livsmedelsakademi. SmartFoods vision är att öka intresset och kunskapen om livsmedelsprodukternas påverkan på samhälle, miljö och den enskilde individen. Det blir lättare att jämföra två liknande produkter genom ett sammanfattande indexsystem med faktorer som hälsa, miljö och etik.


Fejkad skog lugnar
En människa som vandrar i skogen upplever minskad stress, vilket också visar sig som lägre kortisol-halter i blodet. Nästan lika bra funkar det med fejkad skog med fågelkvitter och porlande vatten, visar försök som gjorts på LTH av doktoranden Matilda Annerstedt i VR-labbets cave. Kanske får framtidens arbetsplatser en virtuell skog – även om originalet fortfarande är bäst.


Svampställen för alla
Mikael Evander
, forskare i elektrisk mätteknik, gjorde det förbjudna – la ut en karta på de bästa svampställena på Google maps. Mycoleaks kallas stället där vem som helst får dela med sig av sina kantarellställen – eller hitta andras.

Hedersdoktor minister
Lena Ek
 (bilden), C, hedersdoktor vid LTH i år, blev nyligen utnämnd till miljöminister. Hon har enligt rektor Axelsson ”ett starkt intresse för frågor som är viktiga för LTH, inte minst inom miljödriven teknik-utveckling”.


Vann SM i analys
Ett lag från Technology Management tog i våras segern i svenska studentmästerskapet i företags-analys, vilket gav ett stipendium på 25.000 kronor till Ola CewersMarianne JohanssonMeriem Manouchi, Robin Rendahl och Wilhelm Rosendahl.


Flyttade väster ut
Smålänningen Gunnar Bolmsjö har återförenats med robotarna sedan han blivit professor i robotik vid högskolan Väst i Trollhättan. Vid LTH las hans avdelning ner för ganska många år sedan och Gunnar var därefter bl a utbildningsledare för industridesign.

Ska rektor utse sin styrelse?
Utseendet av ordförande och externa ledamöter i högskolestyrelser ska modifieras. Utbildningsdepartementet har lagt ett förslag för att undvika låsningar vid eventuella konflikter mellan rektor och styrelser, då nuvarande ordning uppfattas som att rektor utser även styrelsen. I framtiden föreslås en nomineringsgrupp som ska föreslå de externa ledamöterna, detta antingen göras nationellt eller lokalt. Förslaget gick ut på remiss i oktober.


Tävla om M2M
Tele 2 har sjösatt en tävling för teknologer och andra om nya idéer kring m2m-tekniken, det vill säga maskiner som kommunicerar med maskiner. År 2020 beräknas det finnas 50 miljarder sådana. Johanna Berlinde är produktmarknadschef på Tele 2 och säger att förslagen kommer att bedömas efter innovationsgrad, kreativitet, realiserbarhet och presentation. Första pris är 30.000 kr, men det delas också ut priser på 15.000 och 10.000 kr.


Starta en insamling för din forskning
Visste du att du kan starta en insamling till förmån för ditt eget forskningsprojekt? Du vänder dig i så fall till Forska Lund, som hjälper dig att starta en insamling för framför allt mindre gåvor till forskning eller utbildning. Du får i så fall ta hand om marknadsföringen men slipper administrationen. Det är universitetets avdelning för fundraising och Helena Perhag där som kan hjälpa till med detta sedan några år tillbaka.
Läs mer på www.forskalund.se

Stöd åt postdoks
”Internationell postdok” är en ny stödform från Vetenskapsrådet. Den är tillgänglig att söka för forskare som disputerat för som mest två år sedan och som är intresserade av att forska utomlands. Den möjliggör att arbeta utomlands i perioderunder 18–36 månader. Bidraget kans sökas första gången i januari/februari 2012.


Utrustningsbidrag
Vetenskapsrådet delade i november ut 390 miljoner för vetenskaplig utrustning under de närmaste fem åren. För LTH:s del fick Leif Bjelm, teknisk geologi, 1,1 miljon för i infrastrukturbidrag för cap-rock- undersökningar. Lunds universitet fick pengar till bl a miljöövervakning. Utrustning som kostar under två miljoner får universiteten själva finansiera numera.


Senaste regler-rönen
”Distributed decisionmaking and control” heter en ny bok skriven av professorerna Rolf Johansson och Anders Rantzer vid Institutionen för reglerteknik på LTH. Det är en serie föreläsningar från våren 2010 som kommit på pränt hos förlaget Springer. Den handlar om modern forskning kring matematiska lösningarna kring spridd reglering och beslutsfattande vid system med många agenter.


Teori i praktiken
”Theory in Practice” är en booklet utgiven av en kurs vid LTH i Industriell management, ledd av Carl Johan Asplund. Teknologer på kursen har gruppvis recenserat sex böcker med teorier om management och innovationer, vilket säkert kan vara av intresse för ingenjörer som ägnar sig åt konsultativt utvecklingsarbete.


Glöms kvinnorna bort?
När högskolornas frihet ökar måste regeringen kontrollera hur det går med jämställdheten. Det påpekar Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande där minister Nyakmo Sabuni aviserar kontrollåtgärder. Kontrollerna kommer att gälla hur de direkt anslagna forskningsmedlen, 14,8 miljarder år 2010, fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv. En rapport ”Hans Excellens” har tidigare kritiserat hur forskningsmedel fördelats för strategiska satsningar och excellenscentra.


Forskning och skolan
Hur ser skolan på forskning och hur möter skolbarn forskningen. Sådana frågor ska undersökas under 2012 av den ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet, som särskilt ska följa Forskningsnätet Skånes utvecklingsarbete där forskare, lärare och elever inom fyra gymnasieskolor möts på ett särskilt intensivt sätt. Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har donerat

 

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06