Från Teater till Tetra Pak, Sofia Sjöberg bedömer sin utbildning i maskinteknik

För Sofia Sjöberg var vägen till Maskinteknik på LTH inte precis spikrak – gymnasiet ägnade hon åt estetisk linje med teaterinriktning. Efterhand visade det sig dock att det var tekniken kring ljus och ljud som lockade mest.

Eftersom Dramatiska Institutet endast har intagning vartannat år till sin tekniklinje blev det tekniskt basår i Helsingborg för Sofia.

– Det var jättebra och en utmärkt grund för studier vid LTH, säger hon. Basåret ger ett försprång gentemot de studenter som endast har gymnasiet bakom sig.

Basåret innebar att Sofia mer och mer blev övertygad om att det var ingenjör hon ville bli och maskinteknik verkade ge störst valfrihet inför framtida jobb. Utbildningen på LTH beskriver hon som rolig men krävande. Lärarna i de flesta ämnen var bra och utbildningen gav i stort sett trygghet inför det väntande arbetslivet. Hon byggde på sin grundutbildning med Technology Management-inriktning och som maskininriktning valde hon teknisk modellering.

– Jag fick ut väldigt mycket av Technology Managementutbildningen och lärde mig mycket om ledarskap, teamwork, företagsstrategier och strukturer och inte minst lärde jag känna mig själv på ett annat sätt jämfört med grund-utbildningen. Vi fick alltid konstruktiv feedback på vad vi gjorde.

Sofia Sjöberg tycker att ingenjörsutbildningen bygger alltför mycket på eget pluggande och att grupparbeten borde komma in mycket tidigare i utbildningen. I grundutbildningen blir saker och ting ofta antingen svart eller vitt till skillnad mot arbetslivet, där verkligheten består av många gråzoner.

Hon efterlyser också mer integration av de olika inriktningarna så att man får förståelse för hur de påverkar varandra. I arbetslivet kan man märka oförståelse från och för andra yrkesinriktningar och dessa måste knytas ihop redan under utbildningstiden. Mer av gränsöverskridande arbete under utbildningsåren alltså!

– Men överlag var utbildningen mycket bra och jag fick mycket med mig ut i arbetslivet, säger hon bestämt.

När Sofia var klar 2005 var det inte helt lätt att få jobb och hon sökte både olika beräkningsingenjörsjobb och jobb som generalist utifrån sin inriktning på managementfrågor. Tack vare att hon under studietiden suttit i Maskintekniks studienämnd fick hon en rekommendation av arbetslivsrepresentanten att söka sig till dennes grupp på Tetra Pak i Lund. Gruppen ville satsa på en nyutbildad ingenjör och Sofia fick jobb som produktchef med ansvar för ett par produktområden. Efter ett och ett halvt år blev hon chef för en grupp produktchefer som
hade hand om mekaniska komponenter och efter ytterligare något år blev det nytt jobb som gruppchef inom ett team som arbetar med leverantörskvalitet över hela världen. Halva teamet finns i Modena i Italien, som därmed blev Sofias stationering under två år.

– Det var en verklig utmaning, säger hon. Spännande, roligt, frustrerande ibland men mycket lärorikt.

Tetra Pak är ett riktigt bra företag att arbeta i och man tar väl vara på unga talanger.

Även om Sofia Sjöberg under sina sex yrkesår arbetat mest med management-frågor har hon haft god nytta av sin inriktning i teknisk modellering som ger säkerhet i samtal om tekniska problem. Utifrån sina arbetslivserfarenheter tycker hon att det självständiga arbete som specialarbetet är exempel på borde komma in tidigare i utbildningen.

– Ingen ute i arbetslivet säger åt en vad man ska göra utan man måste kunna styra och vara drivande själv.

Därför behöver studenterna tränas mer i självständigt arbete med avstämningar under tiden.

Sedan i somras är Sofia Sjöberg föräldraledig med dottern Svea och har under tiden ett vilande jobb som projektledare inom Tera Pak.

TEXT OCH BILD: GÖRAN NILSSON

Sofias bästa råd

Viktiga egenskaper som ingenjör är att vara öppen för egna och andras idéer, att tro på sig själv, ha initiativförmåga och att kontinuerligt tänka efter vad man verkligen vill jobba med.
– Många hamnar fel från början och fastnar där, säger Sofia. Om arbetet inte känns rätt ska man söka sig vidare tills man hittar sitt rätta jobb; när man brinner för något kan man göra ett bättre arbete.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06