LTH uppvaktades med en professur

Den 17 november fick jubileumsfirandet sin grande finale då ett stort sällskap VIP-gäster, cirka 250 personer, bjöds in till fest på och en donation överlämnades från sju storföretag till jubilaren LTH. För 10,5 miljoner kronor har LTH nu möjlighet att inrätta en professor i industriell ekonomi.

 

Det var vänner sedan många år från näringsliv, region, kommun och högskolor i Sverige, Norden och Baltikum som bjöds in. Aftonen inleddes i stället för med ett högtidstal med ett kort seminarium där Skotte Mårtensson berättade om LTH:s tillkomst, en motion i Malmö stadsfullmäktige 1946 och idogt agerande av Skånska Ingenjörs­akademin, SIK. För den vidare utvecklingen hänvisade han till jubileums­boken, som VIP-gästerna senare fick med sig hem.

 

Rektor Anders Axelsson passade på att berätta att LTH nu vuxit så pass att 9.600 studenter rör sig på området varje år, undervisade av bland andra 180 professorer inom 16 olika civilingenjörsprogram och sex andra utbildningar. Omsättningen har vuxit till 1,6 miljard där forskningsanslag, vunna i konkurrens står för en mycket stor del, runt 700 miljoner.

 

– Även om forskningen blivit viktigare så lyckas även utbildningen så bra just nu att LTH över­skrider sitt uppdrag och därmed inte fullt ut får betalt för alla vi examinerar. Vi odlar också pedagogiken, bland annat inom vår pedagogiska akademi.

 

– Vi försöker också odla stora kontaktytor mot samhället där Vattenhallen, ett science center för barn och ungdomar, är ett av de senaste. Företagen är viktiga för att ge oss idéer, sa rektor.

 

Professor Lars J Nilsson gav en hoppfull bild av våra möjligheter att lösa de stora miljö¨- och klimatutmaningar vårt samhälle står inför och berättade lite om LTH:s bidrag till dessa lösningar.

 

Nytillsatte nanoprofessorn Heiner Linke (fasta tillståndets fysik) berättade om de små halvledande ”pinnar”, stora som ett virus, som kan användas som transistorer eller dioder och som kan revolutionera solenergin och elektroniken och som redan lett till flera nya företag i Lundaregionen.

 

– Dessutom har vi om tio år 500 utbildade nanoingenjörer från en hittills unik utbildning. Dessa har redan gett oss ett varumärke i Santa Barbara, München och Köpenhamn, sa Linke.

 

Sven Lidin, som själv i år fyller 50 och firar 25-årsjubileum av sin kemiexamen vid LTH, berättade om de framtidsutsikter som Max-lab IV och ESS innebär.

 

– Det handlar om anläggningar i en skala vi hittills aldrig sett i Sverige, påpekade han. Genom insatser av allt större energimängder kan man studera molekyler med allt högre upplösning i storlek och tid och därmed kan vi ”se saker medan de händer”. Nu ser vi molekylära händelser före och efter, som att se Hamlet komma in på scen och i nästa sekund ligger alla döda på scengolvet! Vad hände?

 

Neutronerna från ESS är dessutom snällare mot levande materia så att vi kan studera livsprocesser, kanske till och med i vävnad. LTH kan för ESS bidra med konstruktion, underhåll. Teknikplattformar och själva göra experiment. De som har de bästa idéerna kommer att göra experimenten oavsett var de kommer ifrån.

 

Ingrid Svensson, ”Bertram Brobergs sista doktorand”, berättade om sitt ansvarsområde som vice rektor, grundutbildningen. Hon lyfte fram årets nollegeneral Sofia Henrysson som ett föredöme, då hon jobbade hårt för att öppnada årets nollning för alla – utan en massa alkohol. Och hon lyfte fram årets nya civilingenjörsprogram, Medicin och teknik, som framtidsinriktat då det är tvärvetenskapligt och intresserar kvinnor lika mycket som män.

 

Under festmiddagen i Gasquesalen reste sig rektor Axelsson och sa:

 

– Det är en person som jag skulle vilja säga är LTH:s största vän, som alltid värnat om LTH och som har hjälpt oss fram till den position vi har idag. Reglerna förbjuder oss att göra honom till hedersdoktor. Vi har därför inrättat en speciell jubileumsmedalj för berömliga gärningar för LTH: professor Karl Johan Åström.

 

”Karl Johan Åström får medaljen för att han med sitt entusiastiska ledarskap har byggt upp internationellt erkänd utbildning och forskning inom området reglerteknik. Hans dynamiska personlighet och höga mål­sättning har varit ett föredöme på hela LTH speciellt under uppbyggnadsskedet” Medaljen delas endast ut för speciellt viktiga bidrag till LTH:s utveckling.

 

Kvällens clou, donationen från en rad stora företag i regionen, presenterades av Alfa Lavals vd Lars Renström. Mer om det nedan.

MATS NYGREN

Den nya professuren

Följande sju företag finansierar jubileumsprofessuren med 1–2 miljoner kronor vardera: Alfa Laval, Tetra Pak, SYSAV, Perstorp, Axis, Sony Ericsson och E.ON. Sydsvenska Handelskammaren stödjer också satsningen.

 

Den nya professorn, och förhoppningsvis några doktorander på sikt, ska ägna sig åt affärsmodeller och teknologistrategier, alltså hur olika slags teknik kan hjälpa – eller stjälpa – företagens affärer.

 

– Området är viktigt då en lyckad utveckling i teknik- och innovationsbolag bygger på förmågan att kombinera teknologistrategier med en passande affärsmodell, menade Ray Mauritsson, VD för Axis Communications och en av donatorerna.

 

– Just industriell ekonomi har blivit en väldigt populär utbildning. Men jämfört med många andra program är forskningen inom området inte lika utbyggd. Den vill vi gärna bidra till, kommenterar Göran Harrysson, VD AB Tetra Pak.

 

Anders Axelsson menar att dagens metoder och modeller behöver prövas empiriskt, så att nya kan utvecklas och andra förkastas. En sådan typ av djupare kunskap hinner varken företagen själva eller deras konsulter med att frambringa, hävdar han. Forskningen ska ske i nära dialog med näringslivet.

 

– Utan näringslivets kunskaper står sig forskningens slätt. Finansiärerna får exempelvis möjlighet att ingå i en rådgivande kommitté för löpande erfarenhetsutbyte, säger han.

 

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06