Vad gör produktionen hållbar?

En expert på hållbara flöden i ekonomin (supply chains) har LTH i sin kvinnliga gästprofessor denna hösttermin. Sedan augusti har Gyöngyi Kovács funnits på Institutionen för industriell ekonomi och logistik.

Hon är med all sannolikhet den yngsta Lise Meitnerprofessor som LTH någonsin haft, hon disputerade för bara fem år sedan. Denna speciella gästprofessur har funnits sedan 1999. Hon är dessutom sällsynt kosmopolitisk, namnet skvallrar om ungersk börd medan hon är uppvuxen i Österrike (liksom på sin tid fysikern Lise Meitner) men hon arbetar sedan några år i Helsingfors
(Hanken School of Economics) där hon delvis undervisar på svenska!

På ett seminarium den 21 oktober berättade hon om sin forskning. Då passade också prorektor Ulla Holst på att hälsa henne officiellt välkommen med några traditionella gåvor.

Förutom att undervisa vid Hanken är Gyöngyi Kovács direktör för Humanitarian Logistics and Supply Chain Reseach Institute (Humlog) och en av redaktörerna för denna organisations tidskrift liksom av International Journal of Physical Distribution and Logistic management.

För den inbjudna skaran av studenter och forskare liksom för tre representanter för näringslivet berättade hon om sin syn på hållbarhetsbegreppet, som ska vara lång-livat, ekonomiskt hållbart, flexibelt, ekologiskt och klimatanpassat. Men hit hör också frågor om arbetskraften som barnarbete, community development och humanitära aspekter.

Hon sa att konsumenter ofta säger att de vill ha hållbara varor men inte alls är så noga med det när de verkligen handlar. Företagen har däremot respekt för myndigheternas krav men är också bundna vid konkurrensen på världsmarknaden.

Konsumenter missar särskilt ofta kraven på ett långt liv för sina varor. Man byter telefoner när det kommer en ny fräck modell och handlar möbler allt oftare.

På avdelningen har hon samarbetat med det svenska LETS-projektet, som går ut på att undersöka hur svenska transporter kan bli hållbara till 2050.

Gyöngyi Kovács hade sin familj i Lund under höstterminen. Maken fick arbete som arkitekt under tiden.

TEXT OCH BILD: MATS NYGREN

Om Lise Meitner

Lise Meitner föddes i Wien 1878 och upptäckte som fysiker kärnklyvningen tillsammans med Otto Hahn 1918 och arbetade vid Berlins universitet sedan 1926. Som judinna flyttade hon till Sverige sedan Hitler tagit makten i Tyskland 1933.
Hon har gett namn åt en gästprofessur för kvinnor på LTH.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06