Kinas 36-miljonersprojekt skapas med stöd av LTH

I Kina har bostadsbyggandet exploderat under de senaste decennierna, men det har varit ett helt kommersiellt byggande med köpelägenheter för dem som har råd. När Kina nu beslutat att genomföra ett miljonprogram med sociala förtecken, så handlar det om att bygga 36 miljoner nya lägenheter. Och då tar man hjälp från Lund med inspiration och intern utbildning.

 

Både Avdelningen för boende och bostadsutveckling och arkitektbyrån FOJAB deltar i jätteprojektet. De ska utbilda nyckelpersoner och vara med och utforma bostäder som pilotprojekt i några större städer.

 

Bordet stod dukat med termosar och småkakor när avdelningen bjöd in sina kinesiska gäster i september. Det påminde starkt om de otaliga konferensbord där ”våra kära svenska gäster” fick bänka sig under mitt eget hittills enda besök i Kina – för 33 år sedan. Då reste jag runt med Svensk-kinesiska vänskapsförbundet.

 

Men nu handlar det alltså om att bygga bostäder åt fattiga och medel­inkomst­tagare, som hamnat utanför bostadsmarknaden i Kinas stora städer, där 80 procent av bostäderna numera köpes

 

Om detta berättade arkitektprofessor He Jiangqing vid Kinas nationella tekniska forsknings­center för mänskliga bosättningar, CNERCHS, vid mötet i det nyrenoverade A-huset.

 

Hon har kommit hit med en delegation på tolv experter som är med och planerar denna jätte­satsning. Hon berättade att hon utbildats vid denna avdelning i Lund på en kurs 1996! Med vid bordet sitter forskare från avdelningen med föreståndaren Johnny Åstrand i spetsen, några andra intresserade gäster samt representanter för FOJAB Arkitekter.

 

I nio dagar vistades den kinesiska delegationen i Skåne och Danmark. De unga kineserna mötte arkitekter och forskare i A-huset och besåg VR-labbet samt bostadsområden i Lundatrakten. FOJAB Arkitekter visade flera andra projekt i regionen och ett energieffektivt bygge i Löddeköpinge ritat av Zoltan Kiss. Man besökte äldre­boenden i Lund och Köpenhamn, såg Turning Torso och träffade representanter för HSB.

 

Delegationens medlemmar är till störta delen unga, de är arkitekter, landskapsarkitekter, ekologer eller ingenjörer som representerar ett bostadslaboratorium, flera med doktorsexamen, och givetvis engelsktalande och uppkopplade med moderna smartphones.

 

He Jiangqing förklarade bakgrunden för 36-miljonersprogrammet med Kinas stora folkökning samtidigt med en kraftig urbanisering. Samtidigt börjar Kinas åldersstruktur/profil allt mer likna en svamp med många åldringar. Äldreboenden finns knappast. Bostadsbristen bekämpades första gången redan på 50-talet men sedan dess har befolkningen flyttats om till framför allt tre expanderande områden. Bostadsmarknaden har blivit helt kommersiell. Familjestorlekarna minskar.

 

– I senaste femårsplanen har man fattat beslut om att bygga 10 miljoner bostäder i ”public housing”, till 2015 ska det bli 36 miljoner. Men detta täcker bara en mindre del av behoven. Vi hoppas att de lösningar som behövs ska hittas via den lokala praktik som vi utvecklar, säger He Jianqing.

 

– Om vi ska nå målet om en boendeenhet per tio invånare under 2020-talet måste vi börja forskningen nu.

 

Pilotprojekt ska startas i några städer och trainees får två–tre år på sig att utveckla lokala policies. Dit hör även alltså att lösa behovet av bostäder för äldre, vilka nu nästan alltid bor med den yngre generationen.

 

Kvalitetskontroll ska göras av en lång rad parametrar för säkerhet, inom­hus­miljö, utom­hus­miljö, energi och hållbarhet. Förutom en lång rad kinesiska myndigheter och organisationer berör projektet UN Habitat, samt alltså Boende och biostadsutveckling och FOJAB Arkitekter.

 

– Det råder ett stort intresse för forskningens resultat i Kina. En drömvärld för svenska forskare, konstaterade Johnny Åstrand.

 

Bakgrunden till att LTH-avdelningen fått detta uppdrag är att man genom åren haft 50–60 kinesiska kurs­deltagare på sina Sida-finansierade kurser, allra aktivast av dessa var He Jiangqing som deltog redan första året 1996. Hon bjöds då med till FN:s andra habitatkonferens i Istanbul där hon introducerade Johnny Åstrand för dåvarande bostadsministern i Kina.

 

– Jag besökte Peking första gången 1998 och har haft regelbunden kontakt med henne sedan dess, berättar han. Hon kände till det utbildningsarbete vi gjort i Latinamerika och vid FN:s World Urban Forum i Nanjing deltog hon i en välbesökt paneldebatt, som vi anordnade. Jag besökte Peking förra året i november för att utreda för­ut­sättningarna för ett samarbete kopplat till det sociala bostadsbyggandet i Kina och utbildning av besluts­fattare i det.

 

Li Xinggang, kollega till He Jianqing och huvudarkitekt för Pekings olympiastadion, ”The bird-nest”, var deltagare i kursen ”Shelter Design and Development” i Lund 2009. Rachelle Navarro-Åstrand på FOJAB var hans handledare. Li Xinggang  bjöds in till Malmö för att föreläsa för FOJAB:s medarbetare. En delegation från FOJAB besökte sedan Kina 2010 och Li Xinggang kom att samarbeta med FOJAB i tävlingen om Max IV-labbet. Tävlingen vanns av FOJAB tillsammans med Snöhetta och nu pågår projekteringen.

 

På ett symposium i juni bjöds både Johnny Åstrand, hans kollega Laura Liuke och FOJAB med Rachelle Navarro- Åstrand och Kjell Adamsson in till Kina och då skrevs ett ”memorandum of under­standing” om att utbilda beslutsfattare och att utveckla pilotprojekt för vissa städer

 

En checklista utformas nu med flera olika nivåer hos pilotprojekten med allt från energi­för­brukning till service. Utbildningen ska starta nästa år i samarbete med FOJAB och börja med två veckor i Lund. De utvalda deltagarna ska under kursens gång arbeta med sina städers pilotprojekt. Kursen avslutas senare med en uppföljningskurs i Peking.

 

Kurserna bygger på de erfarenheter som avdelningen byggt upp under många år med kurser i Latinamerika med stöd av Sida, men nu sker det sannolikt som ren uppdragsutbildning utan Sida-stöd.

 

Medan byggeriet i Latinamerika mest handlade om spontanbyggeri på marken handlar det här om storskaliga projekt med 20–30 våningar höga hus. Lägenheterna är idag ofta av en och samma storlek, så där finns en detalj att jobba med. Enkla bostäder för de fattiga men också något mer påkostade ”affordable houses” ingår i projektet.

 

– Det politiska budskapet nu i Kina är att prioritera säkerheten. I byggsektorn gäller det både bygget och att huset står pall även i jordbävningar. Energi och komfort är andra saker som vi svenskarna kan lära ut. Social segregering och trafiklösningar är andra frågor. Nya områden i Kina planeras med enorma parkeringsplatser under husen och det gäller för Lundaarkitekterna att ifrågasätta denna våldsamma tilltro till bilismen, säger Johnny Åstrand.

 

Det byggs och rivs enormt mycket i Kina, en stor del av det sociala byggeri som planeras är kompensation för rivna kvarter. Bostadsytan och standarden har ökat mycket liksom bostads­spekulationen. En ny, fullt modern lägenhet, som Johnny Åstrand besökte i Nanjing 2008, kostade då 18.000 yang per kvadratmeter med full standard. Elförbrukningen var dock begränsad till 3.000 Watt.

 

Det råder stora regionala skillnader. Tiden har ofta stått stilla på landsbygden där folk lever på 1.000 yang om året medan en ny lägenhet, centralt belägen i Peking, kostar 30.000 yang per kvadrat­meter.

Text och foto: MATS NYGREN

Snabbväxande städer

Apropå städer i Kina berättar professor Rolf Johansson, Reglerteknik vid LTH, om ett besök i Shenzhen, dit cirka hälften av världens mobiltelefoniproduktion är förlagd och känd för en själv­mords­våg bland arbetarna på FoxConn, Apples tillverkande underleverantör. ”Staden började byggas den 1 maj 1980 och existerade ej före detta datum. Nu har Shenzhen mer än 12 miljoner innevånare och fina modernistiska höghus, breda gator och stora parkytor; kort sagt en planekonomisk vision förverkligad.”

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06