Annika Mårtensson, ny prorektor vid LTH

Efter ”Smålandsligan” kommer det nu fler skånska inslag i LTH:s ledning. I varje fall är nästa prorektor,

Annika Mårtensson

, uppväxt i Tryde utanför Tomelilla – och det hörs.

 

– Jag är ur-LTH:are och ur-Skåning, säger hon.

 

Från årsskiftet tar hon över uppdraget som prorektor vid LTH men med en annan profil än före­trädaren.

 

Hon blev civilingenjör i väg och vatten på LTH 1980, var forskarstuderande inom konstruktionsteknik fram till 1992 och blev professor i konstruktionsteknik 2003. Som forskare är klimatpåverkan och tidsberoende effekter på bärande konstruktioner, med fokus på träkonstruktioner – hur de beter sig med tidens och klimatets påverkan – hennes forskningsområde.

 

– Jag är nog en teoretiker, samtidigt som vi på avdelningen har samverkan med bygg­branschen, säger hon.

 

Men hon har med åren också engagerat sig allt mer i grundutbildningen. På slutet av 90-talet blev hon ansvarig för Väg och vatten­programmet och lite senare ledde hon tillsammans med Gerhard Barmen omläggningen av V-programmet 2002. 2008 blev hon ordförande för utbildningsnämnden.

 

Till det kan läggas att hon sedan ett år också är avdelningsföreståndare. Det uppdraget lämnar hon nu över till Miklos Molnar.

 

– Man ska komma ihåg att det bara är en deltidsuppgift att vara prorektor, man har kvar sina andra uppgifter också men det får finnas gränser för hur många.

 

Så som prorektor kommer hon att ha en annan tyngdpunkt i jobbet än företrädaren Ulla Holst, som ansvarat främst för forskningen.

 

– Jag bli rektors ställföreträdare och måste hänga med lite i allt men tyngdpunkten blir säkert på grundutbildning och på forskning i samhällsbyggnad. Ulla Holst kommer under en tid att fortsätta ha ansvar för forskarutbildningen. Som vicerektor kommer Per Warfvinge att ha översyn över både grundutbildning och internationalisering.

 

Annika anser att utbildningsprogrammen måste skapas med en helhetssyn utifrån studenternas och avnämarnas (industrins och samhällets) behov, inte i en kamp mellan avdelningar om olika kurser. Men hon går inte in i uppdraget med något färdigt program.

 

– Att ha goda kontakter med studenterna och avnämarna är dock oerhört viktigt i arbetet med kvaliteten på programmen. Men man ska inte heller lyssna för mycket på industrin. Samverkan mellan programmen kan säkert också bli bättre. Studenter och lärare måste diskutera hur man ska utföra detta för i framtida yrkesliv kommer de att träffas över gränserna – som till exempel arkitekterna och bygg­ingenjörerna. Synd att studenterna där inte träffas mer.

 

Samverkansvinster finns att göra men det tar tid. När man har gemsamma möten så inser alla det men man har inte tid att prioritera sådana samarbeten som t ex programledare. Det är synd.

 

Annika blev tillfrågad av valberedningen om hon var intresserad av att ställa upp som kandidat i valet till prorektor. Hon hade inte ”suttit och viftat med handen” men tyckte att hon skulle ta chansen att vara med och påverka verksamheten i samverkan med studenter och anställda.

 

– Efter treårsperioden får både jag och verksamheten utvärda mitt arbete och fatta ett nytt beslut om fortsättningen-

 

Annika är sambo med professor Sven Thelandersson och har två barn i tonåren och bor i Lund.  Hon hinner inte med någon ”fritids­intressen” förutom familjen, men orienterade tidigare med Sven.

 

– Jag är ingen morgonmänniska. Ring inte mig halv åtta på morgonen, då vet jag inte var jag är. 

Text och foto: MATS NYGREN

 

TRESCHOW LEDER LTH:S STYRELSE

Ny styrelseordförande på LTH är Michael Treshow från årsskiftet 2011/2012. Han tog examen i kemiteknik vid LTH 1970 och har sedan haft en rad topposter inom svenskt näringsliv som vd för Atlas Copco och Elektrolux, styrelseordförande för Eriksson, Svenskt näringsliv, Institutet för näringslivsforskning samt Unilever.

Nya allmänrepresentanter i styrelsen blir också Gunilla Kronvall från Sandellsandberg arkitekter och Jan Sternby från Gambro. Som lärarrepresentanter i styrelsen valdes Gerhard KristenssonSolveig MelinGerd JohanssonCintia Bertacci Uvo samt Peter Rådström.
218 av 454 röstberättigade deltog i valet på LTH till styrelse och ledning. Resultatet blev alltså att rektor Anders Axelsson omvaldes medan Annika Mårtensson valdes som ny prorektor efter avgående Ulla Holst. Både Lars Montelius och Göran Sandberg fick en del röster som rektorskandidater.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06