Åström prisad för lärobok

Professor emeritus Karl Johan Åström och hans vän Richard Murray på Caltech har fått pris för sin gemensamma lärobok av reglerteknikens internationella organisation, IFAC. Detta pris, Harold Chesnut Control Engineering Textbook Prize, delades ut vid organisationens konferens i början av september i Milano.

När Karl Johan pensionerades från LTH 1999 flyttade han till Santa Barbara i Kalifornien och
skapade en grundkurs i reglerteknik för maskiningenjörer.

– Jag upptäckte då att det saknades bra läroböcker i ämnet. Man hade börjat göra sådana sedan 1945, då ämnet blev en akademisk disciplin och sedan byggt på dessa med senare exempel, men ingen hade syntetiserat ämnet och inte heller så mycket behandlat hur datorer bör användas i reglertekniken. För kursen jag gjorde använde jag demonstrationer, bland annat av cyklar som det inte går att cykla på. Det tog tre år att skriva kompendiet.

Samtidigt ville US Airforce´s forskningsavdelning ha en sammanställning över relevant reglerteknik
och Richard Murray hjälpte dem med det. Han blev för övrigt hedersdoktor vid LTH 2007.

Båda forskarna upptäckte behovet av en bättre lärobok och slog sina påsat ihop. Resultatet blev boken ”Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers”, som vänder sig till maskin- och elektrotekniker likaväl som fysiker och biologer. Boken gavs ut på Princeton
University Press som accepterade författarnas krav att boken skulle vara billig (just nu 44 dollar)
och kunna laddas ner på Internet. Där kan man hitta den via Caltech och professor Murray.

Karl Johan Åström har använt boken i en kurs i Lund för laserfysiker och Max-lab-fysiker. På LTH är
den bredvidläsningsbok.

1987 fick Karl Johan Åström IFAC:s finaste medalj, ”Giorgio Quazza Medal”. 2002 fick hans forna
student Lennart Ljung, professor i Linköping samma medalj.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06