Trafikanalys ny avknoppning

Ett mångårigt samarbete mellan LTH-forskare inom bild- och trafikanalys är på väg att nå kommersiell potential. Inom ett år räknar Aliaksei Laureshyn och hans kollegor med att ha startat ett bolag kring tekniken som automatiskt plockar ut farliga situationer från övervakningsvideo av stadstrafik.

I år väntas runt 400 personer omkomma i den svenska trafiken medan närmare 25 000 skadas lindrigt eller allvarligt. Det kan låta som en hög siffra men är paradoxalt nog för lite för trafikanalysforskarna på institutionen för teknik och samhälle, som försöker hitta sambandet mellan trafikmiljöns uppbyggnad och säkerheten på vägarna. Olycksstatistiken räcker helt enkelt inte till som forskningsunderlag.

– De senaste årtionden har vi istället börjat intressera oss för konfliktsituationer mellan olika fordon, situationer som bara nästan leder till en krock men liknar förloppet för riktiga olyckor. Då behöver man bara observera en korsning i en vecka, snarare än fem år, säger Aliaksei Laureshyn.

Han är drivande kraft i projektet Video Analysis in Traffic Applications, som sysselsätter en handfull forskare vid institutionen samt Mathematical Imaging Group.  Att sålla ut konfliktsituationer ur den vanligtvis säkra trafiken i en korsning eller på en vägsträcka är nämligen en tidsödande uppgift och i slutet av 1990-talet började forskarna titta på bildanalys av videoströmmar som en möjlig väg att automatiskt hitta nålarna i höstacken.

Tekniken används i dag för att identifiera och hitta positionerna för fotgängare, bilar och cyklister genom att förgrunden, det som rör sig, segmenteras ut från bakgrunden, det som är stilla. Närliggande punkter i förgrunden som tillhör samma fordon klumpas ihop och följs från bildruta, vilket ger ett ungefärligt spår av hur fordonet förflyttat sig. För att få noggrannare positionsangivelser försöker systemet också passa in fordonen i ett antal tänkta tredimensionella lådor med mått efter vanliga trafikanttyper.

– Det som funkar hittills är till exempel att låta datorn hitta alla klipp med cyklister, alla med fordon som svänger vänster och får väja, och så vidare. Vi jobbar på att automatiskt kunna analysera konfliktsituationer för att exempelvis se hur nära en krock det var, säger Aliaksei Laureshyn.

Andra utmaningar är att sy ihop video från flera olika kameravinklar så att ett fordon kan följas genom hela korsningen utan att skymmas av hus eller träd. Hittills har tekniken också främst använts för trafik i stadsmiljö och mindre på landsväg.

Aliaksei Laureshyn och hans kollegor har ändå kommit så pass långt att de börjat arbeta på att kommersialisera tekniken. En bolagsbildning är på gång tillsammans med studenter från masterprogrammet i entreprenörskap vid Ekonomihögskolan. Utöver att hjälpa kommuner med planeringen av säkra rondeller och plankorsningar kan tekniken användas för att samla data om förarbeteenden. Att exempelvis veta hur stor lucka mellan två bilar en genomsnittlig förare vill ha för att våga köra ut behövs för att kunna göra realistiska modeller av framtida trafikscenarier.

– Säg att du vill göra en simulering och se vad som händer om fem år då trafiken ökat fem procent. Då behöver du veta hur förarna agerar och påverkas av den tätare trafiken. Men sådan datainsamlig görs manuellt idag, säger Aliaksei Laureshyn.

Och marknaden är global, menar han. En av gruppens datainsamlingspunkter är exempelvis en notoriskt olycksdrabbad korsning i hans hemstad i vitryska Minsk.

– Vi prövade tekniken på video från Indien med extremt rörig trafik som vi inte kunde hantera, men annars finns det inga direkta begränsningar, säger han.

 

Text och bild: Erik Olausson

”Vi har filmat den här korsningen i fem år. Men här händer aldrig något allvarligt” säger Aliaksei Laureshyn.

Läs mer om bildanalysgruppens framgångar

Video Analysis in Video Applications

Projektet startade 2004 med finansiering av Vinnova och Vägverket. I början av 2010 sköt Vinnova till fyra miljoner kronor för ytterligare fyra års forskning.

Totalt deltar sex forskare från Matemathical Imaging Group och institutionen för Teknik och samhälle.

Hittills har tekniken bland annat använts till att studera konsekvenserna av att låta cyklister cykla mot enkelriktat på gator i Stockholm samt vilken typ av cykelbanor kring några rondeller i Lund som är säkrast för cyklister.

Aliaksei Laureshyn

Ålder: 32 år

Familj: fru och två barn.

Uppvuxen i: Minsk, Vitryssland.

Kom till LTH: 2004. Lade fram sin doktorsavhandling vid institutionen för teknik och samhälle i början av 2010.

Summary in English

Since 2004, Aliaksei Laureshyn and his fellow researchers have been working on a project to develop automatic traffic analysis based on video sequences from surveillance cameras. With cooperation from mathematicians, software has been developed that can extract traffic incidents and near-misses from the video stream, which may help the design of safer traffic environments in the future. Now, the group of researchers is looking to form a company and commercialise the technology.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06