Svensk 3D-grafik tar plats i Androids mobiltelefoner

I Googles operativsystem för mobiltelefoner, Android, finns för första gången en inbyggd standard för texturkomprimering. Det innebär att den senaste versionen av deras telefoner kan hantera rörlig 3D-grafik på ett lite smidigare sätt än tidigare. Tekniken har utvecklats av Jacob Ström, principal researcher på Ericsson och Tomas Akenine-Möller, professor i datorgrafik vid Lunds Tekniska högskola.

Att Google valde deras lösning beror framförallt på att den tog minst plats i telefonen, något som leder till mindre strömförbrukning. Kvaliteten blir ändå lika bra, eller rentav något bättre, än konkurrerande tekniker.

– Rörlig 3D-grafik blir allt vanligare i våra telefoner. Mellan 30 och 60 gånger i sekunden, beroende på vilken grafikkraft och upplösning telefonen har, slussas komprimerade bilder från ett minneschip till ett grafikchip. I minnet finns komprimerade basbilder, så kallade texturer, som packas upp och modifieras när de ska visas på displayen. Använder man sig av texturkomprimering istället för traditionellt, okomprimerat sätt att transportera bilder sparar man runt 80 procent bandbredd, förklarar Tomas Akenine-Möller.

– Vår metod för texturkomprimering är gjord helt från scratch, där vi tänkt nytt från början. Det behövdes inte så mycket spännande matte för att få till det, visade det sig, men mycket knep och knåp, berättar Jacob Ström.

Redan år 2003 började han och Tomas Akenine-Möller skissa på en lösning. Efter att den hade publicerats i vetenskapliga tidskrifter blev tekniken, efter en rejäl granskning, år 2005 inlemmad i standarden OpenGL ES, framtagen av standardiseringsorganet Khronos.

Tomas Akenine-Möller och Jacob Ström är goda vänner sedan universitetstiden. De pluggade samtidigt till civilingenjörer i datorteknik vid LTH i början av 1990-talet. Därefter har de jobbat ihop, ”mest för att det är så kul”.

Tomas Akenine-Möller har en särskilt forskartjänst betald av Kungliga vetenskapsakademin och även haft flera publiceringar vid den prestigefyllda SIGGRAPH-konferensen. För något år sedan sålde han sitt företag Swiftfoot Graphics till datorjätten Intel. Inom Ericsson sysslar Jacob Ström med olika former av bildbehandling, inklusive datorgrafik.

Nyligen fick båda ett litet pris från Vinnova för att deras grupp inom myndighetens branschforskningsprogram ansågs vara ”best in class” inom ”intressanta forskningsresultat”. De senaste två och ett halvt åren har de fått iväg sex publikationer och åtta patentansökningar.

Kristina Lindgärde

Snabbfakta

En textur är en bild som används för att öka detaljrikedomen i 3D-grafik. Bilden ”klistras” på de trianglar som ritas ut i 3D. Eftersom grafikchipet kan begära vilka pixlar som helst från texturen så måste texturen ha samma kompressionsgrad över hela bilden. Det är en fundamental skillnad jämfört med andra kompressionsstandarder, såsom JPEG. Det flesta kompressionstekniker för texturer komprimerar med en faktor 6:1, det vill säga den komprimerade bilden kan lagras i en sjättedel av minnet jämfört med den okomprimerade bilden.

Summary in English:

The latest version of Android, Google’s operating system for mobile devices, uses a new technology standard for texture compression. It has been developed by Jacob Ström at Ericsson and Tomas Akenine-Möller at LTH. By using texture compression, a lot of bandwidth could be saved. The technology was initially developed in 2003 and later became a part of the Open GL ES standard. Ström and Akenine-Möller studied at LTHtogether in the 1990s, and recently received a small award from Vinnova.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06