Top-down eller bottom-up?

Det finns anledning att diskutera organisationens roll och funktion just nu. Universiteten har ju fått en ökad autonomi enligt riksdagsbeslut. Varje universitet har möjlighet att skapa en egen ny organisationsmodell med tillhörande delegationsordning, ny anställningsordning, etc.

Inom mycket stora organisationer är det tämligen självklart att en top-down-styrning inte fungerar. Stordriftsnackdelarna blir fler än stordriftsfördelarna! Ledningen har inte möjlighet att känna av hur verksamheten egentligen fungerar med risk för felbeslut och felprioriteringar. Det är också lätt att centrala kulturer växer upp isolerade från den operativa verksamheten. För LTH är fakulteten och institutionen viktiga för en effektiv organisation.

Den stora ”koncernen” Lunds universitet bör ha ”dotterbolag” eller fakulteter för att undvika den stora organisationens nackdelar. Samtidigt krävs det av ledningen ett top-down-förfarande vid strategiska prioriteringar som kräver överblick över den totala verksamheten.

För LTH blir konsekvensen densamma. Det är viktigt att institutionerna ges möjlighet och stöd att styra och säkra den operativa verksamheten. Det är här som man känner av var forskningsfronten ligger och vilka trender som präglar utbildningsresultatet. Samtidigt måste bottom-up mötas av top-down från LTH:s ledning, som gör nödvändiga prioriteringar. Likaså kan väl beredda strategiska överväganden göras tack vare närheten till den operativa verksamheten.

Kombinationen av top-down med bottom-up blir ännu tydligare när vi ser på våra kinesiska samarbeten. Vi var nyligen i Kina för att förnya och stärka våra många samarbeten, speciellt i Lunds vänort Hangzhou. I samtliga fall är avtalstecknandet av mycket stor betydelse både vad gäller innehåll och ceremoni. Samtidigt är det avgörande att lärare, forskare och studenter möts på individuell basis. Det är då samarbete baserat på ”what´s in it for me?” uppstår. Vi är på mycket god väg att uppnå detta i dessa samarbeten och har stora förhoppningar för framtiden. Top-down möter bottom-up!

Svaret på den inledande frågan: ”

Top-down eller bottom-up?”

är

”Både och!”.

 Det är detta som vi ofta beskriver som

delaktighet

. Vi kan också formulera detta med Lunds universitets devis -

Ad utrumque.

Beredda till bådadera!

Anders Axelsson

Rektor LTH

Här hittar du rektors blogg

Anders Axelsson om...

- Gör mig glad just nu:
Nya framgångar med stora forskningsanslag till LTH och LU

- Tänker jag mycket på:
Strategiskt arbete, speciellt vår nya strategiska plan som skall gälla från 2012

- Önskar jag ska ske:
Att jubileumsåret blir en framgång

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06