Nyheter i korthet

Foss sponsrar mjölkanalys
Den danska livsmedelskoncernen Foss bidrar med 1,3 miljoner till LTH och Thomas Laurells mjölkprojekt. Pengarna ska bland annat gå till en doktorandtjänst. Ultraljud används för att separera komponenter i flytande livsmedel och målet är att skapa ett enkelt analysverktyg som bönderna kan använda för att mäta mjölkens kvalitet.

Storslam för LTH:s hållbara forskningsprojekt
Flera LTH-forskare kammade hem projektbidrag när forskningsrådet Formas delade ut nya forskningsmedel:
Maria Johansson, forskare i arkitektur och byggd miljö, får fyra miljoner för projektet ”Urban arkitektur som stödjer ett uthålligt transportmedel - gång”.
Marie Paulsson, professor i Livsmedelsteknologi, får 1,3 miljoner för ”Milk genomics - genernas betydelse för teknologiska egenskaper hos mjölkprodukter”.
Thomas Laurell, professor i Elektrisk mätteknik, får också 1,3miljoner för ”Chip-integrerad analys av råmjölk för direkt kvalitetskontroll i mjölkindustrin”.
Elin Östman, forskare i Industriell Näringslära och Livsmedelskemi, har fått ett planeringsanslag för projektet ”Utveckling av nya livsmedelsprocesser för färdigmat till små barn”.

Nytt växtforskningscentrum
Forskare från Alnarp, naturvetenskapliga fakulteten och LTH har skapat ett nytt centrum för växtforskning. Tanken är att skapa en länk mellan växtforskning, industri och de gröna näringarna.

Bättre hampaskörd i nytt samarbete
mellan SLU och LTH Möjligheterna att göra biogas och etanol från höstskördad hampa har SLU Alnarp testat i ett samarbete med LTH i Lund. I testet blev det cirka 3.000 liter etanol per hektar, medan gasmängden ännu inte har presenterats.

Bättre behandling med tryckmätning vid skallskada
En ny metod för att mäta trycket vid skallskador har utvecklats i samarbete mellan LTH och Skånes universitetssjukhus. Metoden gör att trycket mäts kontinuerligt istället för i form av stickprov. För patienten innebär det att behandling mot blödning eller svullnad snabbare kan sättas in, vilket minskar risken för att hjärnan tar skada. Forskargruppen har nu sökt patent på den nya tekniken och letar nu efter utvecklingspartners så att fler sjukhus kan dra nytta av metoden.

Inga genvägar vid problem med mögel- och fuktskador
Mögelskador måste åtgärdas radikalt genom att skadat material tas bort och orsaken till skadan (fukt) elimineras. Det finns inga genvägar, visar en rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Forskare testade olika kemiska metoder att avlägsna mögel men dessa säkrade aldrig resultatet på sikt. Bakom rapporten stod Aime Must och Erica Bloom och så några forskare från LTH: Lennart Larsson och Mirko Peitzsc. Adjungerade professorn Kyösti Tuutti vid LTH och Skanska medverkade också.

Inga fler rådsforskare
En konsekvens av regeringens proposition om större frihet för universiteten är att forskningsråd från årsskiftet inte längre kan anställa forskare. Enda undantaget där regeringen kan anställa över huvudet på universitet och högskolor gäller därefter rektor.

Prisat exjobb om certifiering
Martin Westin och Erik Karlsson på Lunds Tekniska Högskola har belönats med 20.000 kronor för sitt examensarbete om bästa teknik för certifiering av olje- och gasutvinning. Pengarna är ett miljöstipendie från fackförbundet Sveriges Ingenjörer.

Gjorde en kedjepall
Nils-Erik Fransson, arkitekturstudent vid LTH, fick ett särskilt omnämnande av Konst/Design Örestad vid en möbelutställning i Karlskrona. Avsikten med utställningen är att lyfta fram nya, unga designers. Totalt 19 bidrag valdes ut av juryn för visning och enbart stolar accepterades. Nils-Erik har gjort pallen Triad i en snickeriteknik som kallas Japanese joinery. Den består av nio likadana träbitar i massiv ek, sammanfogade helt utan lim.

Räddad byggnadsbank
Byggdoks kunskapsbank, som häromåret var nära att kasseras, är räddad – delvis tack vare bibliotekarie Helena Klein vid LTH. Halmstads högskola har också deltagit i återskapandet av databasen som heter Fastighet Bygg Miljö. Här kan man hitta det mesta som skrivit om byggfrågor sedan mitten av 1900-talet, fram till 2007, skriver tidningen Byggindustrin.

Färre dödsolyckor med lägre hastighet i trafiken
Antalet dödsolyckor minskar i tätorter med 40-gräns. Det visar en utvärdering som Lunds Tekniska Högskola har gjort på uppdrag av Trafikverket. Resultatet visar på en sänkning av medelhastigheten med 1-2 km/h och att antalet dödsolyckor på huvudgator minskade med 25 procent.

Länga som passivhus
En Skånelänga kan bli ett passivhus. Det visar en nysatsning från Skanska under namnet Öresund Green. Det ska nu uppföras som ett första provhus på 149 kvadratmeter. Men det visar också Christofer Löfgren vid LTH, som gjort ett examensarbete med titeln “En 200 år gammal skånelänga uppnår 2000-talets energikrav – hur är det möjligt?”.

Företagsbesök på E-dag med energitema
Den 2 februari 2011 arrangerar elektroteknikprogrammet E-dagen för tredje året i rad. Syftet är att öka kontakten mellan studenter och potentiella arbetsgivare. På förmiddagen hålls aktiviteter på LTH och på eftermiddagen besöker studenterna företag i regionen. Årets tema är energi och företag som är intresserade av att delta och/eller bjuda in studenter på studiebesök kan kontakta monica.almqvist@elmat.lth.se

Majoriteten med i kåren

Hela 80 procent av LTH:s 1700 nya teknologer har valt att gå med i Teknologkåren, trots att medlemskapet numera inte längre är obligatoriskt. Ett av skälen är den kraftigt bantade medlemsavgiften i form av en engångssumma på 300 kronor som gäller livet ut. Ett annat skäl är att LTH:s nollning bara var öppen för kårmedlemmar. Kåren hade som mål att registrera 80 procent av de nya studenterna, vilket alltså uppnåddes.

Får miljoner för att skapa halkfria arbetsskor
Bättre halkfria skor som kan motverka arbetsolyckor. Det är målet för ett forskningsprojekt som universitetslektor Chuansi Gao på Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi på Institutionen för designvetenskaper. Han har fått 2,3 miljoner av AFA Försäkring för detta och ska studera sambandet mellan friktionen på olika underlag och arbetsskor i olika material.

Cancerdiagnos genom blodanalys i nytt företag
Universitetets vicerektor Carl Borrebaeck har startat medicinteknikbolaget Immunovia tillsammans med tre forskare från avdelningen för immunteknologi. Enligt nyhetsbrevet Rapidus har bolaget samlat patent från LTH på uppfinningar som underlättar cancerdiagnoser genom blodanalys. Tekniken gör det möjligt att mäta koncentrationen av ett stort antal så kallade biomarkörer i blodet i ett och samma test.

Populär forskarvecka
I oktober besökte 43 ungdomar från hela Sverige LTH för att vara med på forskarveckan Gemstone. Under höstlovsveckan fick ungdomarna lära sig mer om allt från nanovetenskap till hållbara energisystem

Unesco: Ingenjörsbrist hot mot global utveckling
FN-organet Unesco har publicerat en rapport som säger att bristen på ingenjörer är ett hot mot den globala utvecklingen. Syftet med rapporten är att skapa bättre förståelse för teknikens centrala roll för mänsklig utveckling och framsteg och efterfrågan på god ingenjörskonst betonas genomgående.

Klustersatsning får EU-pengar
Innovationsprojektet StarDust finansieras med 6,5 miljoner Euro från EU:s Östersjöprogram. I satsningen samarbetar tio länder för att utveckla innovativa kluster inom telekom, aktiv hälsa, rent vatten, design för en åldrande befolkning och hållbara transporter. Två svenska partners är Region Skåne och Mobile Heights, där LTH är en av de mest drivande aktörerna.

Fysikinstitutionen bäst
Mysiga lokaler för avkoppling och en högkvalitativ undervisningsnivå. Det är två av skälen till att Fysikinstitutionen är bäst i Norden. Rankingen presenteras i en undersökning från Times Higher Education. Som helhet hamnade Lunds universitet på 89:e plats i världen, vilket är näst bäst i Norden. Bara Karolinska Institutet hamnar högre upp på listan.

Ny mediebevakning
Vad skrivs om LTH och universitet i media? Står det något om forskningsprogrammet jag är med i, eller om mina kollegor - eller mig själv? Nu kan alla LTH-anställda ta del av ett nyhetsbrev som dagligen, eller varje vecka om man föredrar det, sammanfattar vad som skrivs om universitet. Det går att skräddarsy så att varje institution kan lägga in egna ord att bevaka, t ex aerosoler, solceller eller namn på forskare. Kostnadsfritt. Hör av er per e-post till kristina.lindgarde@kansli.lth.se eller ring 046- 222 07 69.

Avfallsstipendium för exjobb om slam
Linda-Mari Fridström och Sigfrid von Seth har fått stipendium på 15.000 kronor av Avfall Sverige, detta för sitt examensarbete ”Certifiering av avloppsslam för användning som växtnäring på åkermark”.

Vinnande byggarbete
Mikael Persson och Martin Rosenqvist från LTH fick hederspris i tävlingen ByggOpus för ett arbete om frostsprängning i betongdammar. Vann gjorde en student från Chalmers. ByggOpus arrangeras av tidningen Byggindustrin.

Ny unik medicinteknisk utbildning på LTH
Civilingenjör i medicin och teknik. Det är namnet på LTH:s nya civilingenjörsutbildning som drar igång hösten 2011. Programmet ska ges inom befintligt uppdrag, och är unikt i Sverige. Det har utvecklats i samarbete med den medicintekniska industrin och ska ge de kunskaper som krävs för att utveckla framtidens teknologier inom medicin.

LTH-kodare bäst i Sverige
Det blev tredje pris för LTH:s lag i regionfinalen för programmeringstävlingen ACM International Collegiate Programming Contest i Tyskland. Laget med namnet ”We’re coders - but that’s ok” blev bästa svenska lag. Förra året deltog 22.000 deltagare från närmare från 82 länder.

Research Professional
Svårt att hålla koll på alla utlysningar? Med Lunds universitets nya tjänst ”Research Professional” slipper du vara orolig för att missa något. Tjänsten innebär att några personer arbetar heltid bara med att dammsuga alla forskningsutlysningar runt om i världen. Klicka här för att läsa mer och registrera dig.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06