Ny innovationsportal

Innovationsportalen är en ny webbplats som listar all innovationskompetens på Lunds Tekniska Högskola. Portalen ska underlätta för näringsliv och akademi att komma i kontakt med varandra och visionen är att skapa en naturlig mötesplats för innovationsintresserade.

– LTH satsar mycket på innovation och därför har vi tagit fram den här portalen. På sikt kommer den även att omfatta andra fakulteter, säger Annika Olsson, som ansvarar för Innovationsportalen.

Hon är lektor i förpackningslogistik och utvecklar effektiv logistik med hjälp av smarta förpackningslösningar. Samtidigt är hon involverad i PIEp, Product Innovation Engineering program, ett tioårigt forsknings- och utvecklingsprogram som ska öka innovationsförmågan i landet. Det leds av KTH i samarbete med bland annat LTH.

Innovationsportalen lanserades i september och får i dagarna ett nytt uppfräschat utseende. Tanken är att kontinuerligt utöka innehållet i takt med behovet och Annika Olsson påpekar att hon välkomnar folk att själv bidra med innehåll.

– Syftet med våra portaler är att samla sådana ämnen som hamnar på flera institutioner och ha ett gränssnitt utåt. Det finns många som håller på med samma ämnen och det här skapar en samlad bild, säger hon.

På portalen intervjuas en ny innovationsprofil varje månad. Den intervjuade får även skicka vidare stafettpinnen till någon ny person. Vicerektor Carl Borrebaeck inledde och har nu lämnat över till nanoforskaren Lars Samuelson.

Annika Olsson håller i trådarna för innovationsportalen

Surftips

Surfa till www.innovation.lth.se för att ta en titt på innovationsportalen

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06