60 miljoner till Cecost förbränningsforskning

Energimyndigheten satsar 60 miljoner kronor på förbränningsforskning vid Centre for Combustion Science and Technology, Cecost, som drivs av Lunds Tekniska Högskola. Pengarna ska bland annat gå till forskning på så kallad oxyfuelförbränning, där rent syre istället för luft används vid förbränning. De kommer också användas för att ta reda på mer om vad som händer vid själva förbränningsögonblicket.

– Det kan tyckas konstigt, men trots att vi har använt oss av förbränning i snart hundra år vet vi fortfarande ganska lite om hur förbränningen går till. Den kemiska reaktionen när bränslet förenas med syre är oerhört komplex och består av flera hundra reaktionssteg, säger Marcus Aldén, programdirektör för Cecost och professor i förbränningsfysik vid Lunds Tekniska Högskola. Oxyfuelförbränning är ett nytt område för förbränningsforskarna och med metoden blir det enklare att avskilja koldioxiden från avgaserna, eftersom kvävgas då saknas bland restprodukterna.

Cecost har legat bra till hos finansiärerna också tidigare. En bidragande orsak är en världsunik kompetens och utrustning inom laserdiagnostik, som används just för att studera förbränningsförlopp. Sammantaget arbetar Cecostforskarna med grundläggande frågeställningar inom diagnostik, kemisk kinetik och modellering som sedan tillämpas på gasturbiner och förbränning av fasta bränslen, bland annat biobränslen. Energimyndigheten har finansierat verksamheten sedan 2002. Inför den här omgången lät man en oberoende expertgrupp utvärdera Cecost, vilken gav verksamheten toppbetyg.

Vidare utökas forskarskolan för doktorander och en nätverksverksamhet inrättas för att öka samarbetet mellan forskare vid olika universitet och förbränningscentra i Sverige. Ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige långt framme inom förbränningsforskning.

Kristina Lindgärde

...och ytterligare 89 miljoner till KCFP

Även Kompetenscentrum Förbränningsprocesser, KCFP, får ett välkommet ekonomiskt tillskott. Det handlar om 89 miljoner kronor som ska gå till forskning om förbränningen i fordonsmotorer. Målet är motorer som drar mindre bränsle och samtidigt har låga utsläpp av kväveoxider, partiklar och andra hälsovådliga ämnen.

– Just nu håller vi på att köra en dieselmotor på bensin och vi har uppnått en verkningsgrad på 57 procent, vilket är klart bättre än vad vanliga bensin- och dieselmotorer åstadkommer, säger Bengt Johansson, professor i förbränningsmotorer på LTH.

KCFP startade 1995 och blev två år senare först i världen med forskning på lågtemperaturförbränning. I dag har man ett nära samarbete med flera stora industriaktörer. Av de 89 forskningsmiljonerna kommer en tredjedel från Energimyndigheten. Resten kommer från industrin och universitetet.
– Cecost utvecklar ny mätteknik verktyg för modellering. Vi på KCFP använder mättekniken och anpassar förbränningen för att få så hög verkningsgrad som möjligt. Tillsammans försöker vi att förstå vad som händer, säger Bengt Johansson.

Anders Frick

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06