LTH på frammarsch i Kina

Kina är en av LTH:s sex viktigaste forskningspartner och kinesiska universitet utgör en mycket viktig grupp av samarbetspartners. På utbildningssidan satsar LTH på Shanghai Jiao Tong University, Xiamen University och Zhejiang University i Hangzhou. Alla tre finns bland Kinas 15 högst rankade universitet.

Mycket i Kina bygger på långsiktighet, ömsidigt förtroende och närvaro. Därför reste en liten grupp med LTH:s rektor Anders Axelsson i spetsen till Kina i mitten av oktober. Tidpunkten sammanföll med Skåneveckan på världsutställningen Expo 2010, LU:s alumniträff samt en viktig utbildningsmässa i Shanghai.

– Samarbeten inom utbildning skapas oftast på initiativ av LTH:s ledning, medan forskningssamarbeten växer fram från forskargrupperna. Just nu behöver flera samarbeten få en fastare form med formella avtal om gemensamma centrumbildningar för forskning liksom för utbyggt utbildningssamarbete, säger Per Warfvinge, vice rektor med ansvar för internationella frågor vid LTH.

Här är hans rapport från besöket i Kina:

Måndag

XIAMEN

Sedan 2007 har Xiamen University (XU) och LTH en gemensam sommarskola i Xiamen under fyra veckor. Från LTH deltar åtta studenter från Ekosystemteknik, vilka var och en genomför ett forskningsprojekt i par med en kinesisk student. Kursen ger givetvis ämnesmässiga kunskaper och färdigheter men framförallt gör formatet att studenterna få en unik relation till sina kinesiska kamrater. En erfarenhet för (arbets)livet helt enkelt!

Från LTH:s sida turas Rolf Larsson och Linus Chang från Teknisk Vattenresurslära att vara på plats för examinationen, medan College of Oceanography och Environmental Science vid XU sköter det mesta av handledningen. Modellen är mycket lyckad – och självfinansierande – och jag önskar att LTH kunde erbjuda fler studenter liknade sommarkurser som fullt ut räknas in i studenternas examina. Det som behövs är uppslag från LTH:s lärare.

Tisdag

HANGZHOU

Hösten 2007 antog LTH den första omgången studenter till Kinainriktningen. I år är den andra omgången studenter på plats på Zhejiang University (ZJU) i Hangzhou. Halva dagen läser de kinesiska, andra halvan läser de signalbehandling och reglerteknik i LTH:s regi. Ansvariga lärare är Bengt Mandersson (Elektro- och informationteknologi) och Anton Cervin (Reglerteknik), dessutom har Gabriel Somesfalean (Fysik) gjort en ovärderlig insats.

På kort tid har Bengt och Anton byggt upp ett mycket nära samarbete med systerinstitutionen vid ZJU som innebär att LTH:s kurs i reglerteknik blir en del av motsvarande kurs på ZJU. Studenterna kommer nu att läsa integrerat med 50 kinesiska studenter, undervisade av lärare från båda universiteten. Till våren kommer LTH att bjuda hit lärare från ZJU för att lära känna LTH bättre. Målet är att LTH och ZJU ska kunna utbyta lärare på ett jämbördigt och naturligt sätt.

Torsdag

SHANGHAI

Denna vecka i oktober var det Skånevecka i den svenska paviljongen på världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Temat för Expo var ”Better City, Better Life” och Sveriges eget tema var ”Spirit of Innovation”. Med dessa två temata var det naturligt att LTH var väl representerat på de olika seminarier som anordnades av Region Skåne i samverkan med Lunds kommun och Lunds universitet.

Fredag

HANGZHOU

Under flera år har det på olika sätt vuxit fram starka band mellan Lunds universitet och Zhejiang University. Provinsen Zhejiang är enormt spännande med en procent av Kinas yta, två procent av befolkningen, men står för hela sju procent av BNP. Där finns bland annat företag som Geely. Dessutom är Hangzhou, provinshuvudstaden, vänort till Lund.

Utöver Kinainriktningen och studentutbytet finns tre viktiga gemensamma forskningsplattformar vid ZJU. En av dessa är det välfinansierade centrum inom förbränningsfysik som professor Marcus Aldén byggt upp. Ett annat är JORCEP, ett forskningscentrum inom fotonik och miljömätteknik som drivits av KTH och ZJU. Där blir nu LTH fullvärdig medlem. Avslutningsvis finns LU:s och ZJU:s gemensamma satsning Centre for Innovation and Entrepreneurship.

Lördag

SHANGHAI

Mässan i Shanghai visade att av hela LU:s utbud är LTH:s och EHL:s utbildningar allra mest efterfrågade. Därför var det viktigt att LTH genom Christina Grossmann fick möta de intresserade ungdomarna på plats, lyssna på deras frågor och förstå vad som krävs för att de och deras familjer ska satsa på en utbildning på LTH. Och med tanke på att en student genererar 200 000 ”nya” kronor till LTH har vi anledning att tänka nytt och långsiktigt för att locka betalande studenter till LTH. Ska vi ge hela kandidatutbildningar på engelska? Kan vi paketera våra specialiseringar på nya sätt?

Forskning och utbildning

Forskning i Kina:

  • Minst 36 samarbeten med 25 av LTH:s grupper och 21 kinesiska universitet.
  • Viktiga partners: Tsinghua University i Peking och Zhejiang University i Hangzhou.

Utbildning:

  • Kinainriktningen: En grupp LTH-teknologer studerar en termin vid Zheijiang University. Förra året var de 23, i år 16 och nästa år omkring 30.
  • Linfeng Summer Research School: 8 LTH-teknologer per år studerar fyra veckor vid Xiamen University
  • Utresande utbytesstudenter: Normalt 6-8 per läsår
  • Inresande utbytesstudenter: Normalt 6-8 per läsår
  • Masterstudenter: År 2010 nyregistrerades 43 kineser på LTH:s masterprogram

Summary in English

China is a very important research partner for LTH. In October, a group from LTH visited China in order to meet Chinese representatives and visit some of the universities where LTH has existing collaborations. The group also participated in an education fair and the World Expo in Shanghai.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06