Bluffmedicin, matforskning och mattestudier populärt i media

En ny utvärdering av SI-metoden vid LTH. En smart väska som kan spåra bluffmedicin i tredje världen. Och positivt överraskande rön om hur bra vanlig mat kan vara för att minska risken för åldersdiabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Det är tre exempel på nyheter från LTH som media berättat om den senaste tiden.

Ja, civilingenjörstudenter med medelmåttiga gymnasiebetyg kan klara svåra kurser lika bra som studenter med toppbetyg. I alla fall om de en gång i veckan under första terminen träffar några kurskamrater för att tillsammans med en äldre student diskutera och lösa mattetal och andra svårknäckta nötter från pågående kurser. Det är en av slutsatserna av en ny utvärdering av SI, Supplemental Instruction, som metoden heter. Upplägget finns också på andra universitet men har aldrig tidigare utvärderats i någon större omfattning.

– Oavsett om en student har toppbetyg eller mindre bra betyg från gymnasiet så tjänar de på att delta på SI-möten. Och ju fler möten en student deltar på, desto bättre blir resultaten på kursen och under första läsåret totalt, berättar han.

I rapporten, där författarna jämfört SI-deltagande och prestation, framkommer också att nybörjarstudenter med hög SI-närvaro i genomsnitt skrapar ihop tolv fler poäng under första året jämfört med studenter som inte deltar på SI-möten. SI-studenterna klarar sig även bättre i andra kurser, sannolikt beroende på att de utvecklat sin studieteknik och studiestrategi med hjälp av SI.

– Resultaten visar att många kan mer än vad de själva tror. Men det krävs att man övar upp sin förmåga till abstrakt och kritiskt tänkande, vilket är just det som SI-studenterna gör. De slipper vara oroliga för att få sina prestationer bedömda, eftersom det inte finns några vanliga lärare på plats, utan kan på egna villkor reflektera kring sitt eget lärande. Sådan här tyst kunskap stärker också självförtroendet, menar Leif Bryngfors, chef för SI-Centrum vid Lunds Tekniska Högskola. Joakim Malm, som handleder de äldre studenter som är SI-ledare, betonar att alla studenter gynnas av SI.

Den smarta väskan står Andreas Jakobsson, professor i matematisk statistik, för. Än finns den inte i produktion men om två år ska det finnas en färdig prototyp, hoppas han och hans kollegor vid King’s College i London. Bakgrunden är det kopiöst stora problem med förfalskade läkemedel. Piratverksamheten omsätter årligen 500 miljarder kronor. I Afrika är situationen extra allvarlig. Där kan hälften av den malariamedicin som säljs på sina håll vara verkningslös eller rent av skadlig. Idag finns inget bra sätt att upptäcka bluffpreparaten. I den lilla väskan ska apoteken, tullen eller läkemedelsagenter kunna lägga ett paket med tabletter, utan att behöva bryta upp förpackningen. Efter någon minut ger väskan ifrån sig ett meddelande som berättar om medicinen är falsk eller inte.

– Det finns flera fördelar med den här tekniken. Den är inte bara tillförlitlig utan även enkel och billig, vilket är en förutsättning om den ska få genomslag i tredje världen, säger Andreas Jakobsson. Tekniken har sin upprinnelse i den forskning som han och hans kollegor vanligtvis ägnar sig åt: detektering av bomber och sprängämnen. Forskarna har bland annat anlitats av brittiska tull- och skattemyndigheten för att upptäcka sprängämnen på Heathrow.

Tekniken de utgår från är kärnmagnetisk resonans. Genom att bestråla ett ämne med radiovågor ändras för en stund atomkärnornas rörelsehastighet. När radiopulsen är över och spinnet återgår till sitt normaltillstånd skickas en svag signal som är unik för varje ämne. På det här sättet kan forskarna oftast komma fram till vilka kemiska substanser som döljer sig i det undersökta materialet.

Och så, till sist: vanlig, eller snarare, rätt mat kan sänka det farliga kolesterolet med upp till 33 procent, blodfetterna med 14 procent, blodtrycket med åtta procent samt en riskfaktor för blodpropp med 26 procent. Det visar en ny koststudie som forskare vid Antidiabetic Food Centre presenterade vid ett välbesökt seminarium i mitten av oktober. Även inflammationen i kroppen sänktes rejält medan minnet och den kognitiva förmågan skärptes.

– Resultaten är över förväntan. Jag vill påstå att det inte finns någon tidigare studie med liknande effekter på friska försökspersoner, säger Inger Björck, professor i livsmedelsrelaterad nutrition vid LTH.

I koststudien ingick 44 friska, överviktiga, personer i åldern 50 -75 år. Under fyra veckor fick de äta mat som antas dämpa kroppens låggradiga inflammation, ett tillstånd som i sin tur triggar metabolt syndrom och därmed fetma, typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Testkosten hade tydligt inslag av antioxidanter, lågt GI, det vill säga långsamma kolhydrater, fullkorn, probiotika, och viskösa kostfiber. Exempel på mat var fet fisk, sojaprotein, blåbär, mandel, kanel, vinäger och viss typ av fullkornsbröd. Några produkter i portföljkosten finns ännu inte i handeln utan togs fram specifikt för studien.

Kristina Lindgärde 

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06