Scannad arkitektur ska bevara hotad lerstad i Egypten

Med laserteknikens hjälp vill Kerstin Barup, professor i bebyggelsevård vid LTH, förenkla vardagen för arkitekter. Snart ska institutionens nyinköpta 3D-skanner kartlägga Balat, en av Egyptens unika lerstäder.

I en stor svart resväska i avdelningen för bebyggelsevårds tillfälliga lokaler i E-huset ligger 3D-skannern som kan spara mycket tid vid renoveringar av historiska byggnader. På några få minuter kan en mätning med instrumentet kartlägga ett rum på millimetern när.

– Bara för att vi ofta håller på med medeltida hus behöver vi inte hålla på med medeltida instrument, säger Kerstin Barup.

Tekniken är relativt enkel. I princip fungerar mätinstrumentet som de avståndsmätare som går att hitta på byggvaruhusen, med skillnaden att en mätning ger miljoner koordinatpunkter och med en helt annan precision. Vid ett mättillfälle skickas tiotusentals laserstrålar per sekund ut i rummet via en snabbroterande spegel på instrumentet. Varje reflekterad stråle ger genom beräkningar en koordinatpunkt och informationen sparas på en intern hårddisk.
Istället för det tidsödande arbetet att mäta upp en byggnad för hand blir utmaningen nu att sortera ut rätt punkter och överföra informationen till en form som kan hanteras i de CAD-programmen som är standard i branschen.

Mätinstrumentet är relativt nyinköpt och Kerstin Barup vill inte lova för mycket, men det går inte ta miste på hennes entusiasm inför möjligheterna. Hon berättar hur teknik i dag främst används i utrymmen som är svårtillgängliga, men också till exempel vid polisarbete för att exakt dokumentera en brottsplats.

Kerstin Barups doktorand Marwa Dabaieh ska göra ett ordentligt test av vad mätinstrumentet klarar av. I sin forskning tittar hon på hur arkitekturen i lerstäder i Egypten kan bevaras samtidigt som byggnaderna modifieras så att dess invånare fortfarande vill bo kvar där.

I dag töms många städer när bristen på moderna bekvämligheter blir allt för stor. Staden Balat i östra Sahara är Marwa Dabaiehs fallstudie. Det är en enorm utmaning att få nödvändig infrastruktur i staden som till och med saknar karta, det enda som finns är satellitbilder. Noggranna mätningar som effektivt kan kartlägga stadens byggnader kan vara en pusselbit i att bevara en hotad kulturhistorisk arkitektur till eftervärden.

Inom den traditionella arkitekturen används mättekniken sällan, trots att många renoveringar görs i historiska byggnader där det helt saknas originalritningar. Så var också fallet när Kalmar domkyrkas interiör skulle uppdateras och Kerstin Barup blev tillfrågad om hon kunde ta fram ritningar. Det var ett arbete som skulle ta flera månader och vara ekonomiskt ohållbart att göra för hand, och hon började därför titta efter andra alternativ.

Några år tidigare hade hon tagit kontakt med professor Sune Svanberg på Lunds Lasercentrum i ett helt annat ärende. Den gången gällde det huruvida fluorescerande laser kunde användas för att undersöka stenytor och detektera klorofyll, vilket är ett tidigt tecken på att växter har fått fäste på en byggnad.

– Då var jag inte så bekant med honom och det kanske var tur för då vet jag inte om jag hade vågat ringa en av våra mest framstående fysikprofessorer och fråga om arkitekturundersökning, säger Kerstin Barup med ett skratt.

Men samtalet utmynnade i ett fruktbart samarbete och gav också inspiration till att även använda laserteknik för att ta sig an Kalmar domkyrkas komplicerade arkitektur. Med hjälp av ett företag som satt på rätt mätinstrument lyckades Kerstin Barup på kort tid få fram funktionella ritningar över kyrkan där renoveringen fortfarande pågår. När det sedan öppnades en möjlighet att införskaffa ett eget instrument till avdelningen var Kerstin Barup inte sen att slå till.

Vad driver då Kerstin Barup att kasta sig in nya projekt?

Möjligen går en inspirationskälla att spåra i personalsammansättning på hennes avdelning där såväl arkitekter, ingenjörer som kulturvetare huserar. Hon lyfter gärna fram den potential som finns när olika fakulteter samarbetar.

– Vi vill inte leka amatörer och arbeta med saker utanför vårt kompetensområde. Men det finns en väldigt öppen attityd här på LTH och det är möjligt att ringa upp kollegor från andra institutioner utan att känna att frågorna man kommer med är för dumma. Det tycker jag är väldigt roligt, säger hon.

 

Joel Persson

Summary in English

A modern laser measurement technique could make life easier for people dealing with architectural conservation. That’s the belief of Professor Kerstin Barup at the School of Architecture at LTH. Instead of manually measuring and drawing the architecture of a historical building, the laser measurement instrument could do the job in a few minutes. One early test of the equipment will be to map the architecture of Balat in Egypt.

Malmöhus slott

Mätningar genomförda av LTH:s avdelning för Bebyggelsevård i Malmöhus slotts nordvästra torn visar hur existerande ritningar (svart markering) på flera punkter skiljer sig betydligt från laserinstrumentets (röd markering) exakta uppmätningar. Rummet uppe till höger var vid mättillfället låst.

Fakta om skannern

Märke: FARO Photon 80/20

Upplösning: upp till 700 miljoner pixlar

Mäthastighet: 120,000 punkter per sekund

Mätområde: 360 grader i horisontellt, 320 grader vertikalt

Noggrannhet: mäter på två millimeter när på avstånd upp till 25 meter

Batteritid: sex timmar

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06