Guldmedalj till laserforskare

LTH:s fysikprofessor och laserforskare Sune Svanberg fick i år Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens stora guldmedalj för ”synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält”. Själv brinner han för tvärdisciplin och lämnar vid årsskiftet över ansvaret för Lunds Lasercentrum, LLC, till kollegan Claes-Göran Wahlström.

Vad är stjärnor sammansatta av och hur studerar man nattflygande flyttfåglar? Det är några av de många frågor som Sune Svanberg och hans kollegor på LLC tar hjälp av laserljus för att besvara.

Nyckeln för LLC:s framgångar är tvärdisciplinaritet och sex olika forskningsenheter är medlemmar av LLC (se faktaruta). En mängd olika projekt pågår, som till exempel att kombinera laserteknik med synkrotronljus, medicinsk diagnostik och studier av förbränningsprocesser. Man genomför också studier av nattflygande flyttfåglar med laserradarteknik som utvecklats för miljömätningar.

Laserljuset, som i år firar 50-årsjubileum, har kort sagt blivit något av forskningens multiverktyg. För snart fem år sedan blev LLC även utsedd till en Linnémiljö, vilket innebar ett extra ekonomiskt tillskott under tio års tid. Det har bidragit till större trygghet och frihet för hela centrat.

– Tack vare pengarna så har vi kunnat genomföra saker som annars hade varit på marginalen. Vi har dessutom kunnat anställa fler personer och driva en aktiv forskningspolitik, säger Sune Svanberg. Han har arbetat på Lunds universitet i 30 år. Under åren har han publicerat närmare 600 artiklar, ansökt om drygt 30 patent och skrivit åtta böcker. Vid årsskiftet lämnar han över ansvaret för LLC till sin efterträdare, Claes-Göran Wahlström.

– Vi är experter på laser och jobbar med andra som är experter på sina respektive områden. Tillsammans skapar vi en bredd och ett djup som få andra i världen kan stoltsera med, säger Claes-Göran Wahlström.

Anders Frick

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06