Tycho Brahes skägg analyseras på LTH

Nyligen öppnades den skånske astronomen Tycho Brahes grav i Prag i Tjeckien för att en internationell forskargrupp ska få möjlighet att klarlägga hur han dog.

Brahe levde mellan 1546 och 1601. Hans plötsliga död i Prag efter ett gästabud ledde till rykten om förgiftning. Efter att ha blivit grundligt undersökt återfördes i november Tycho Brahes stoft till kistan. Men delar av hans skägg finns nu i Lund och på LTH för att undersökas.

– Jag var med nere i Prag vid gravöppningen och då kistans innehåll undersöktes med ben, klädrester, kranium med skägg, mustasch och hårrester. Nu har jag, precis som en grupp tjeckiska och danska forskare, en samling av skäggprov som jag ska analysera med mikroPIXE, säger Jan Pallon på mikrostrålelaboratoriet vid fysiska institutionen på LTH.

– Det vi ska försöka reda ut är om kvicksilverförgiftning kan ha varit en dödsorsak.

Forskningsprojektet leds av Århus universitet i Danmark och Tycho Brahe stoft kommer att också bli grundligt undersökt med moderna metoder som CT-skanning och DNA-analys. Tycho Brahes grav har öppnats av forskare en gång tidigare, 1901, och från den tiden finns det detaljerade fotografier, målningar och beskrivningar av hans skelett.

– Nu ska vi komplettera dessa med analyser. Man kan säga att vi ska fullfölja de undersökningar som gjordes 1901, säger Jens Vellev, medeltidsarkeolog vid Århus universitet som leder undersökningarna.

Kristina Lindgärde

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06