Studenter

Catarina Hersenius och Ulrika Möller vid LTH har fått pris inom området driftsäkerhet och underhåll samt livscykelekonomi av UTEK, Föreningen för underhållsteknik. Ove Ljungs, Uteks förste ordförande, stipendium för bästa examensarbete 2012 har tilldelats, dem för examensarbetet ”Operation and Maintenance of Offshore Wind Farms.” Där presenterar de ett ramverk, "Apple Framework", som behandlar det komplexa och starka väderberoende sambandet mellan vindhastighet, underhåll och el-kraftproduktionen för vindkraftverk.

Charlotte Abrahamsson, 24-årig V-teknolog på LTH, är utsedd till biljettchef i 1914 års Lunda­karneval. Maria Blomberg blev samtidigt shopchef. Hon är 22 år och ordförande i aktivitetsutskottet för Industriell ekonomi vid LTH.

Felix Hansson, Olivier Tripod och Bas Spaanderman, vann tredje pris i Schindler Award 2012,

Think Mobility. Rethink Architecture

, i Bern, Schweiz. De hade liksom övriga tävlande gjort ett förslag till exploatering av ett ganska oländigt område som tidigare ingått i ett militärt område vid stadens flod. Mirja Wande och Gustav Skarin, även de studenter vid Arkitektskolan var också med bland de tio förslag som nominerades till prisutdelningen i Bern. Juryn tyckte att projektet gav ett positivt intryck tack vare innovativa idéer som öppnade området även för handikappade. John Cramer var deras lärare under projektet.

Karolina Lindén från LTH blev Årets Teknolog 2013. Utmärkelsen delades ut under Nordens största event inom Employer Branding, Universum Awards, på Berns Salonger i Stockholm den 13 mars. Priset delas ut av teknikföretaget ABB. Karolina Lindén vann enligt juryn titeln ”för

sitt genuint brinnande intresse för teknikens plats i vårt globala samhälle och för hennes starka vilja att förändra världen till det bättre”. Karolina har medvetet valt en studieväg som kombinerar teknologi och humanism, för att på bästa sätt förstå världen och angripa dess problem. Karolina gjorde ”lumpen” på Försvarets tolkskola där hon lärde sig arabiska. "Det känns stort att få priset, särskilt när det kommer från ett så välrenommerat företag som ABB. Extra roligt känns det att de har uppmärksammat mitt intresse för både teknik och humaniora och hur de samverkar. Jag tror att just kombinationen mellan de två är nödvändig för att lösa de problem som vi står inför i världen”, säger Karolina Lindén som läser industriell ekonomi. Priset består förutom utmärkelsen även av en studieresa som i år går till ABB:s kabelfabrik i Huntersville, USA. Karolina har en blogg på

karolinalinden.wordpress.com


Rozbeeh Hashemi och Daniel Svensson, LTH-teknologer med egna företaget D & R – R & D vann hos Venture Cup en plats i en så kallad företagsinkubator till ett värde av 10.000 kronor under tre månaders tid. Det är en plats där flera aspirerande företag samsas och får expertcoachning och hjälp med kontakter. Segern skördades via ett videonslag som kan ses på

Salar Haghighatafshar vid avdelningen för VA-teknik har fått Rambölls pris för 2012 års bästa examensarbete inom miljö går för sitt gedigna arbete kring biogas. Arbeter har titeln

 

presenterar en lösning till hur alger som spolas upp på stränder kan omhändertas och användas för generering av biogas. Rambölls motivering lyder:Examensarbetet är väl strukturerat med ett klart syfte och för på ett föredömligt sätt fram den mycket angelägna frågan om att nyttiggöra avfall”

.

Salar har läst mastersprogrammet Water Resources vid Lunds tekniska högskola och gjort sitt examensarbete inom VA-teknik vid Institutionen för Kemiteknik vid LTH/Lunds universitet.

Loreta Bllaci vid Kemicentrum fick i september utmärkelsen ”Best diploma work” av Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning. Hennes arbete heter “

Ultrasound Sample Handling for Rapid MALDI MS”

och beskriver en ny metod att studera små kvantiteter vätska. Loreta tog sin grundexamen i Albanien och blev sedan rekommenderad av en vän att läsa vidare i Lund, ”Sveriges Oxford”. Sedan dess har hon trivts utmärkt här.Hon hamnade i ett projekt som handlar om att utvinna hormoner från de Langerhanska öarna, som bl a producerar insulin och andra ämnen som påverkar ämnesomsättningen. Det lyckades genom att kombinera två olika metoder,

SAW (Surface Acoustic Wave Atomizer) och MALDI MS (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) Att hon lyckades beror på samarbetet med handledare Staffan Nilsson och en kollega i Australien, betonar Loreta.

LTH Griparna bildade ifjol som Lunds första studentlag i ishockey med siktet inställt på division tre. Dit har man ännu inte nått, men målet kvarstår och innan dess försöker man dessutom få igång studentlag nummer två, LU Lions. Hittills spelar man i korpen och UHL där man möter man andra studentlag. Laget kallar sig Sveriges smartaste hockeylag!

Åsa Järvholm från LTH var en av tre pristagare när SYSAV delade ut priser på sammanlagt 50.000 kronor till tre examensarbeten vid Lunds universitet. Åsa har arbetat tillsammans med handledarna Eva Leire, Charlotte Retzner och Britt-Marie Fagerström med arbetet ”Utformning av avfallsutrymmen i sjukhusmiljö baserat på individens drivkrafter och hinder för källsortering – Fallstudie på urologiska mottagningen, SUS Malmö”. Tova Andersson med handledare Anna Bernstad Saraiva Schott, och arbetet ”Från hage till mage – en studie av oundvikligt och onödigt matavfall” var en annan pristagare.

Jenny Ekdahl som examinerades från mastersutbildningen I industridesign 2012 och som uttogs som en av utställarna i Ung Svensk Form har nu även blivit tilldelas ett av Malmö stads kulturstipendier. Juryn menade att ”Jenny arbetar med gränsöverskridande formgivning, med målet att skapa levande föremål som uppmuntrar användaren till eftertanke och egen kreativitet. Hennes möbler har blivit uppmärksammade både nationellt och internationellt.”

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06