En medicinteknisk historia

En medicinteknisk historia

Teknik och medicin har ofta gått hand i hand i Lund.

Det var här som Hellmuth Hertz hjälpte hjärtläkaren Inge Edler att lösa ett problem. Resultatet blev det medicinska ultraljudet. I Lund skapades också den konstgjorda njuren och det la grunden till företaget Gambro. Så där har det fortsatt i mängder av projekt och gör så än. LTH hade ett samarbetsavtal med AstraZeneca så länge de fanns i staden. Idag är företagets övergivna lokaler på väg att fyllas med cancerforskare inom och utom universitetet.

Men tyvärr är den här bilden av framstående medicinteknik inte så tydlig utanför Lund. Inte ens bland forskningsfinansiärerna, om man får tro Thomas Laurell, en av de professorer som intervjuas i detta nummer. Med ett temanummer om medicin och teknik i samarbete hoppas LTH-nytt kunna råda någon bot på denna brist.

Vi berättar om dagens satsningar mot cancer på nya Medicon Village med utnyttjande av olika metoder att avbilda kroppens inre, bland annat ultraljud, eltekniker som lyssnar på signaler från vårt hjärta, hållfasthetsforskare som studerar benbrott, kemister som skapar läkemedel mot fibros, hur lasern används medicinskt och även hur man om några år tar Max IV i bruk för att avbilda vävnader med en slags superröntgen (synkrotronljus).

Självfallet ger dessa reportage långtifrån hela bilden, bara exempel på de samarbeten som finns mellan läkare och ingenjörer, mellan medicin och teknik.

Den tryckta LTH-nytt har ett syskon på webben, som du just hittat. Den kan läsas över hela världen och när som helst. Dessutom måste texterna inte bantas lika hårt för att få plats och på webben kan man publicera filmsnuttar och fler bilder eller översätta mer av innehållet till engelska. Alltså finns det en del överraskningar att hitta på www.lth.se/lthnytt jämfört med papperstidningen. Bland annat hela temat om medicinsk teknik i engelsk översättning, ett innehåll vi tyvärr tvingades förkorta i tidningen.

MATS NYGREN, REDAKTÖR

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06