Nytt om namn

Annika Olsson, professor i Förpackningslogistik, är ny vicerektor för samverkan och innovation vid LTH. Redan i maj månad kommer hon att arbeta med detta uppdrag och från halvårsskiftet, då vicerektor Ulla Holst går i pension, kommer Annika att arbeta 50 halvtid för LTH-ledningen.

 

 

Eva Tornberg, professor i livsmedelteknik har fått stöd av Vinnovapengar (Tvärlivs) till Nya köttprodukter med frukt, bär och vegetabilier – ett koncept för goda, hälsosamma och hållbara köttprodukter.

 


Kimberly Dick Thelander
och Johan Malmström har blivit utsedda till Wallenberg Academy Fellows, som två av de 30 mest lovande forskarna i Sverige. Kimberly tillbringar halva sin tid vid Centrum för analys och syntes på kemiska institutionen och resten på Fasta tillståndets fysik. Johan arbetar på institutionen för immuntechnologi.  Läs mer på www.nano.lth.se/ftf-kdi

 


Rolf Johansson
, professor i reglerteknik, blev i november utnämnd till IEEE Fellow. Utmärkelsen har han fått för ”contribution to systems identication and adaptive control. Därmed är han en av 298 nya medlemmar i denna internationellt ledande ingenjörsakademi, utsedda under 2013 över hela världen. Han har senare också utnämnts till ”associate editor” för den vetenskapliga tidskriften Mathematical Biosciences, grundad av Richard Bellman.

 


Anders Rantzer
, professor vid Institutionen för reglerteknik på LTH, har utsetts till ordförande i Vetenskapsrådets ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. Han tillträdde i mitten av februari och kommer vara ordförande fram till och med 2015.

 


Per Johnsson
, forskarassistent vid Atomfysik, har tilldelats Svenska Vetenskapsrådets stöd till högt rankade ERC-kandidater (en EU-finansiering). Per Johnssons forskning är inriktad på tidsupplösta studier av ultrasnabb elektron- och molekyldynamik med laserpulser i atto- och femtosekundsområdet, och denna stöds nu med två miljoner kronor per år i fem år.

– Det är jättekul att få den här möjligheten. Nu kan jag anställa en eller två doktorander och postdocs som hjälper mig med forskningen. Dessutom gör pengarna det möjligt för mig att planera långsiktigt för en längre karriär inom universitetet, säger Per Johnsson.

 


Birgitta Svenningsson
vid LTH har fått utmärkelsen årets nordiska aerosologist. Det får hon tack vare sina insatser för aerosolforskningen med fokus på klimat och miljö, och även för sina bidrag för det nordiska samarbetet inom aerosologi. Aerosoler är minimala partiklar som cirkulerar i atmosfären. Birgitta Svenningsson är forskare på kärnfysik vid fysiska institutionen på LTH och ingår i gruppen för ergonomi och aerosolvetenskaper vid Institutionen för designvetenskaper. Hon forskar bland annat på klimateffekter och hur moln bildas.

 


Anne L’Huiller
, professor i atomfysik, har fått Carl Zeiss Research Award, värt stor ära och 25.000 euro. Atomfysikern från LTH belönas för sitt ”pionjärarbete inom högharmonisk generering som har lagt grunden för attosekundimpulser och möjliggjort viktiga framsteg i attosekundsfysiken”. Det handlar om forskning där laserpulser utnyttjas för att kartlägga ofattbart snabba processer som exempelvis hur två atomer förenar sig till en molekyl.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06