Ny institution planeras

Medicinsk teknik organiserar sig

Just nu arbetas det på att bilda en ny institution för medicinsk teknik vid LTH. Den behövs för att sätta Lund på kartan, menar Thomas Laurell och Leif Sörnmo. Medvetande om Lunds styrka på området saknas även hos forskningsfinansiärer som Vinnova och Vetenskapsrådet.

Det är inte heller alltid uppenbart från våra institutioners namn vad vi gör, ett nytt namn kan ge tydlighet, säger Thomas Laurell.

– Bristen visade sig när Vinnova förra året skulle anlita forskare från hela landet för att formulera grunderna för större, framtida forskningssatsningar ibland annat medicinsk teknik. Bara tack vare att kollegerna i Linköping insisterade kom Lund överhuvudtaget med i förberedelsearbetet, säger
Thomas Laurell.

Nu är hans kollega Tomas Jansson Lunds representant i gruppen som har fått en halv miljon för att genomföra koordinationsarbetet.

Thomas Laurell menar att Lund har en medicinteknisk historia att vara stolt över: ultraljudet som nu är större än röntgen, dialysmaskinen och Gambro, thoraxprofessorn Stig Steen med utrustning för organtransplantation, ortopeden Lars Lidberg medmedicintekniska uppfinningar inom ortopedi. Den första pacemakern gjordes i Stockholm 1958 men av Lundautbildade Rune Elmqvist. Leif Sörnmo är en annan av initiativtagarna:

– En ny institution gör att vi som arbetar med medicinskt teknik kommer närmare varandra över ämnesgränserna. Vi har kommit ganska långt i förberedelserna och har kartlagt de vinster som vi väntar oss för LTH. Framför allt kommer det att ge en synlighet som vi tyvärr har saknat tidigare, säger han.

Lund har redan ett unikt brett samarbete mellan medicin och teknik. Med en ny institution blir detta ännu tydligare och så även för studenterna. När människor möts över gränserna uppstår nya områden.

En ny institution ska kunna starta mot slutet av detta år för att komma igång budgetmässigt från 2014. Institutionen ska kunna ha affilierade medlemmar, d v s sådana som kanske inte kan eller vill lämna sin moderinstitution men ändå vill vara med och driva en aktivitet. I centrum för en institution kan stå ämnen som medicinsk mätteknik, medicinsk signalbehandling, biomekanik såväl som andra grupper som är affilierade, däribland Lasercentrum.

LTH:s rektor säger att han är generellt positiv till att utreda gränsöverskridande verksamheter, eftersom detta är en framgångsfaktor för Lunds universitet och LTH. Frågan utreds nu i samarbete med de institutioner som påverkas.

Samtidigt planeras för en centrumbildning över fakultetsgränserna med en nod inom Medicon Village och basen i MedFak. Även lokalmässigt händer det mycket just nu, påpekar Laurell. Många forskare samlas i Medicon Village och då kan delar av den nya institutionen i stället samlas i lediga lokaler i BMC – särskilt de ”våta” delarna. Där slipper t ex forskarna springa omkring i LTH-korridorerna med blodprover i händerna. På BMC finns redan docent György Marko Varga från samma institution med sitt labb byggt kring masspektroskopi och ett växande antal instrument och forskare. Diskussion pågår med Ingemar Carlstedt (BMC:s styrelseordförande) för att lösa lokalbehoven i de 1,5 våningsplan på BMC som nu blir lediga.

TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

Studier närmare läkarna

Lund har ju inte bara framstående – fast lite spridda – forskare på området utan också en civilingenjörsutbildning, Medicin och Teknik, som är den mest eftersökta i landet, påpekar Thomas Laurell. En ny institution ger också en tydlighet till studenterna. En fördel med att vara på BMC är också att våra studenter kan träffa läkarstudenter, sina blivande kolleger.

– Snart ska vi starta ett nytt projekt med kandidatarbeten på SUS, Klinnovation kallar vi det. Vi driver det tillsammans med olika kliniker och Innovator Skåne. Utifrån problem som läkare eller sköterskor upplever ska våra studenter själva försöka formulera kandidatprojekt och de verkar gilla den utmaningen skarpt, säger Sörnmo.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06