Nanoprogram

Nanoprogrammet fyllde tio år

I tio år har det utbildats civilingenjörer i teknisk nanovetenskap vid LTH. Det är längre än nästan någon annan stans i Sverige.

– Än idag annonseras det sällan efter nanoingenjörer, begreppet är inte etablerat, men det finns många branscher där kompetensen är intressant. Om inte annat så kan vi nog alla bli doktorander om vi vill, säger John Kumlin som var med och arrangerade programmets jubileumsfirande i april. (Själv är han egen företagare en bit från nanobranschen.)

I flera dagar samlades alumner och studenter till träffar, och föreläsningar, en branschkväll, en alumnipub, ett case-work, ett symposium med internationella spjutspetsforskare och en avslutande bankett. Man ordnade också en nanosciencedag för inbjudna gymnasieelever.

Under branschkvällen berättade kommunikatör Stina Bergström om en ganska nybildad förening och aktiebolag, SwedNanotech (startat 2010) som arbetar för att skapa nätverk mellan aktörer från näringsliv, akademi och studenter och doktorander. Nu har den 120 medlemmar och arrangerar nanodagar och utser årets Nanoföretag.

– Rädslan för nanopartiklar är en av branschens största utmaningar, menade hon. Men kommunikation kan komma runt problemet, så man lär sig skilja på sammanhang där det verkligen är en risk och övriga situationer. SwedNanoTech kan också vara en väg för studenter att hitta intressanta företag, sa hon.

Martin Magnusson, F-sektionsordförande för tio år sedan, berättade om Sol Voltaics – där han är talesman. Företaget arbetar på att öka verkningsgraden i solfångare genom att få dem att innehålla mycket litet av det effektiva materialet galliumarsenid – i sig ytterst dyrt – i form av nanotrådar.

Med dagens bästa teknik kan man nå en verkningsgrad nära 50 procent. Med den nya tekniken Aerotaxi (där nanotrådarna bildas svävande i en gas) ökas effektiviteten i produktionen och Martin ser möjligheten till en lönsam produkt, åtminstone för stora solfarmer i Medelhavsområdet eller ännu längre söderut. Trådarna finns i ett bläck som läggs på metallfolie varvid alla trådarna ”magiskt” hamnar i rätt läge. Inom två år kan de finnas på marknaden.

Från Spago Imaging kom Oscar Axelsson och berättade om ett lundensiskt high-techföretag i medicinteknikbranschen med åtta anställda. Man har en metod att avbilda tumörer med hjälp av injicerade nanopartiklar och MR. Snart ska den testas kliniskt.

Lars Montelius, professor i nanoteknik men inte så känd bland studenterna, fick presentera sig. Han har startat sju–åtta företag och talade om nanostudenternas stora bredd. Även om nanobranchen knappt finns ännu passar de som projektledare i angränsande industri. Tekniken kommer mer och mer i alla branscher.

Han berättade även om ett planerat industriellt Nanocentrum vid Medicon Village, som också ska innehålla en avancerad inkubator för nya företagsidéer. Bl a ska konsulthjälp kunna hyras in för sådant som affärsplaner.

– I Lund finns det 200 nanoforskare och elva bolag, sa han. Vid Nanodagen i november dök det upp fem sprillans nya produktidéer.

TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

Frågor och svar om nanoprogrammet

Teknisk nanovetenskap kom till efter förberedelser av bland andra professor Knut Deppert, som sedan blev programansvarig.

– I Sverige är det här programmet fortfarande unikt. Men inte globalt. Bara i Danmark finns fyra civilingenjörsutbildningar i nanoteknik. Trots det exporterar vi flera nanotekniker till Danmark. Där finns flera framgångsrika företag, exempelvis katalysföretaget Haldor Topsoe vars 97-årige grundare fortfarande är aktiv i företaget! USA startar troligtvis snart flera högre utbildningar på området, berättar Knut Deppert.
– Vi startade programmet för att vi att det fanns ett behov av den här kunskapen. Produktutvecklingen sker allt oftare på molekylär nivå. I den här världen råder andra lagar, vilket gör att experter inom kemi, fysik, biologi och medicin ställs inför samma typ av problem.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06