Miljonhusen

Miljonhusen kan miljöförbättras

De flesta bostadshus från miljonprogrammets agar är i behov av renoveringsåtgärder, inte minst för att bli energieffektivare. Att tilläggsisolera fasaderna är ett sätt att lösa problemet.

För att undersöka vilken energibesparing man kan uppnå genom olika typer av tilläggsisolering och undersöka om förbättringseffekten är långsiktigt hållbar – att det inte bildas sprickor som leder in vatten i konstruktionen – har forskningsprojektet Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem genomförts vid LTH. Projektet har letts av Miklós Molnár, universitetslektor i konstruktionsteknik.

Forskarna har studerat för- och nackdelar med olika tilläggsisoleringssystem. De fann bl a att tilläggsisolering med ett mineralullskikt på 50 mm i kombination med fönsterbyte, har potential att sänka uppvärmningsbehovet i ett tidstypiskt flerbostadshus med uppemot 25–30 procent på årsbasis. Under den kallaste årstiden kan uppvärmningsbehovet sänkas med uppemot 50 procent. Att tilläggsisolera fasaderna med mineralull leder förutom energibesparing till en snabb uttorkning av väggarna, vilket ger ett förbättrat inomhusklimat.

– Projektresultaten är till nytta både för materialtillverkarna och för beställarna/projektörerna, som bör vara uppmärksamma inför beslut om åtgärder. Nu kan framtida isoleringsåtgärder bli både bättre och mer långsiktigt hållbara, säger Miklós Molnár.

TEXT: GÖRAN NILSSON

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06